Nieuws op Aruba

Nederland blijft bij bezuiniging zorg van 60 miljoen

DEN HAAG – De Nederlandse regering blijft erop aandringen dat er niet minder dan zestig miljoen florin wordt bezuinigd op de zorg in 2023. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verduidelijkt in een verklaring afgelopen vrijdag. 

Nederland gaat ervan uit dat Aruba zelf kan beslissen hoe de bezuiniging op de zorg wordt toegepast. Maar het is belangrijk dat de volledige bezuiniging van zestig miljoen en niet minder in 2023 en daarna wordt gerealiseerd, schrijft NoticiaCla.

Dit verduidelijkt volgens de nieuwssite dat Aruba ook in het komende jaar of jaren de bezuiniging volledig moet blijven implementeren, zoals afgesproken in de Rijksministerraad.

Het Nederlandse ministerie heeft ook verduidelijkt dat, in tegenstelling tot de circulerende informatie, de regering van Aruba de Nederlandse regering niet heeft geïnformeerd over de unilaterale stopzetting van de bezuiniging van 5,5% op de zorg. Alleen het College Aruba Financieel Toezicht is geïnformeerd. 

Het College zegt nog wachten te wachten op het aangepaste budget. Daarna beslist het wat er zal gebeuren als Aruba erin slaagt om aan de gemaakte beloften te voldoen. 

Aruba heeft het college beloofd te komen met een meerjarenplan om het bedrag dat nu niet wordt bezuinigd, te compenseren. Hoeveel dit zal zijn, is nog niet bekend, maar de regering van Aruba heeft bevestigd dat het in overeenstemming zal zijn met de afspraken in het landpakket.

Ondertussen heeft het College kortgeleden in een brief aan de regering bevestigd dat ze een kennisgeving van de regering van Aruba hebben ontvangen over de unilaterale stopzetting van de bezuiniging van 5,5% en dat ze willen dat de regering dit aan hen presenteert, ‘voordat’ de wijziging van de begroting 2023 aan het parlement wordt voorgelegd. 

Deel dit artikel