Nieuws op Aruba

IMF: Aruba beleeft sterk herstel na pandemie, maar uitdagingen blijven bestaan

ORANJESTAD – Aruba ervaart een sterke economische opleving na de pandemische crisis, zegt een team van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het eiland kende een economische groei van ruim 27 procent in 2021 en een geschatte groei van meer dan zeven procent in 2022, voornamelijk gedreven door het herstel van het toerisme na de versoepeling van de pandemische restricties. 

Deze opleving resulteerde in een daling van de werkloosheid tot bijna zeven procent in juni 2022, terwijl de inflatie matigde tot net geen vijf procent in april 2023.

Ondanks de positieve vooruitzichten, waarschuwt het IMF voor mogelijke risico’s, waaronder een sterkere dan verwachte wereldwijde vertraging, geopolitieke versplintering en de impact van klimaatverandering. Binnenlandse risico’s komen voornamelijk voort uit onvoldoende uitvoering van de benodigde fiscale aanpassing.

Publieke schuld

De Arubaanse overheid heeft positieve stappen gezet om het fiscale saldo te verbeteren, maar de publieke schuld blijft hoog. De verbetering wordt weerspiegeld in het fiscale tekort dat daalde tot 0,5% van het bruto nationaal product in 2022, tegenover 16,2% van het BBP in 2020. Deze vooruitgang werd mede mogelijk gemaakt door hogere inkomsten vanwege het economisch herstel en het terugdraaien van uitgaven gerelateerd aan de pandemie.

Het IMF team benadrukte de noodzaak van verdere fiscale consolidatie en drong aan op het doorvoeren van belastinghervormingen en het inperken van uitgaven. Hierbij zou bijzondere aandacht moeten gaan naar de lange termijn fiscale risico’s voortkomende uit het pensioenstelsel.

Centrale Bank

Daarnaast wordt de Centrale Bank van Aruba CBA aangespoord om waakzaam te blijven voor kwetsbaarheden in het financiële systeem, met name het toenemende vastgoedkrediet aan huishoudens. 

Het IMF stelt voor dat de CBA de reservevereisten op termijn zou moeten verlagen om een verdieping van financiële bemiddeling te stimuleren.

Het IMF moedigt Aruba aan om structurele hervormingen door te voeren om de potentiële groei te stimuleren. Prioriteiten omvatten het versoepelen van het zakendoen, hervormingen van de arbeidsmarkt, en het aanpakken van bestuurskwesties om de zakelijke omgeving te versterken. Tevens is het essentieel om de veerkracht tegen klimaatverandering te vergroten om duurzame groei te waarborgen.

Het team concludeerde dat, hoewel Aruba sterk herstelt van de pandemie, er nog steeds werk aan de winkel is. 

Deel dit artikel