Nieuws op Aruba

Aruba maakt geen vooruitgang bij bestrijding mensenhandel ondanks inspanningen tegen mensenhandel

ORANJESTAD – De regering van Aruba voldoet niet volledig aan de minimumnormen voor de uitbanning van mensenhandel, maar levert wel aanzienlijke inspanningen om dit probleem aan te pakken. De inspanningen omvatten onder meer het identificeren van meer potentiële slachtoffers, het onderzoeken van meer mensenhandelzaken en het produceren van een nieuwe bewustwordingscampagne in de vorm van een film, waarin de kwetsbaarheid van ongedocumenteerde migranten voor mensenhandel wordt geïllustreerd. 

Maar, vergeleken met 2022, heeft de regering niet over het algemeen meer inspanningen getoond, zelfs als rekening wordt gehouden met de mogelijke impact van de COVID-19-pandemie op de capaciteit voor de bestrijding van mensenhandel.

De regering heeft de afgelopen drie jaar geen mensenhandelaren vervolgd of veroordeeld, en ambtenaren waren soms afhankelijk van slachtoffers om zichzelf als zodanig te identificeren, waardoor hun vermogen om mensenhandelaren via strafrechtelijke vervolging ter verantwoording te roepen, werd beperkt. 

Inspanningen tegen mensenhandel waren afhankelijk van ad hoc financieringstoekenningen in plaats van een toegewezen budget, waardoor de lange termijn haalbaarheid van essentiële initiatieven beperkt werd. Bovendien verwarren werkniveau-ambtenaren vaak mensenhandel met mensensmokkel, waardoor de effectiviteit van inspanningen op het gebied van vervolging, preventie en bescherming wordt belemmerd.

Vanwege het feit dat de regering voldoende middelen heeft besteed aan een geschreven plan dat, indien uitgevoerd, aanzienlijke inspanningen zou leveren om aan de minimumnormen te voldoen, heeft Aruba een vrijstelling gekregen volgens de Trafficking Victims Protection Act en is het ondanks de vereiste degradatie naar Tier 3 opnieuw op Tier 2 Watch List gebleven.

Aanbevelingen

De Amerikanen bevelen Aruba aan actief slachtoffers te identificeren onder alle kwetsbare groepen, waaronder vrouwen in de seksindustrie, vastgehouden migranten, huishoudelijk personeel en migranten die werken in de bouw, supermarkten en detailhandel.

Daarnaast moet Aruba wetshandhavingsambtenaren, aanklagers, rechters, kustwachtofficieren en arbeidsinspecteurs in slachtoffergerichte en op trauma gebaseerde benaderingen van mensenhandelzaken opleiden.

Ook moet Aruba specifieke financiering toewijzen voor inspanningen tegen mensenhandel, inclusief voor voltijdse medewerkers. Scheiden van procedures voor identificatie en hulp aan slachtoffers van het onderzoek en de vervolging van mensenhandel en andere instanties buiten wetshandhaving machtigen om mensenhandel te erkennen en slachtoffers door te verwijzen.

Aruba zou mensenhandelaren moeten veroordelen en hen passende gevangenisstraffen opleggen en de bouw van het multifunctionele opvangcentrum voor slachtoffers van misdrijven, inclusief mensenhandel, voltooien.

Samenwerking en informatie-uitwisseling met partners tegen mensenhandel binnen het Koninkrijk der Nederlanden moet verbeteren.

Proactief identificeren van mogelijke slachtoffers onder Venezolaanse migranten en vluchtelingen wordt aanbevolen door het consistente gebruik van richtlijnen voor proactieve identificatie.

Ook zou Aruba overeenkomsten moeten formaliseren met lokale niet-gouvernementele organisaties en privéaccommodaties om volwassenen en kindslachtoffers op te vangen.

Bovendien moet Aruba bewustwording van mensenhandel bevorderen via campagnes en materialen specifiek gericht op mensenhandel.

Ondanks dat Aruba aanzienlijke inspanningen heeft geleverd om mensenhandel aan te pakken, zijn er nog steeds uitdagingen en tekortkomingen op het gebied van vervolging, identificatie van slachtoffers en toewijzing van middelen. Het is van essentieel belang dat de autoriteiten blijven werken aan het verbeteren van hun inspanningen om mensenhandel effectief te bestrijden en slachtoffers te beschermen, aldus het Amerikaanse TIP-report.

Deel dit artikel