Aruba

Arubanen mogen eigen achternaam kiezen

ORANJESTAD – Arubanen mogen vanaf volgende week zelf keuzes maken voor de registratie van de achternaam van hun nieuwgeboren kinderen. Richtlijn daarvoor zijn onlangs gepubliceerd door de Directie Wetgeving en Juridische Zaken in Oranjestad.

Met de inwerkingtreding van het herziene namenrecht in het Burgerlijk Wetboek van Aruba sinds 1 september 2021, heeft Juridische Zaken besloten om de bestaande richtlijnen aan te passen. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat ze naadloos aansluiten bij de herzieningen in het namenrecht.

Het keuzerecht biedt burgers van Aruba de mogelijkheid om, afhankelijk van de wettelijk omschreven situaties, te kiezen voor de achternaam van de vader, de achternaam van de moeder, of zelfs een combinatie van beide achternamen indien zowel vader als moeder deze hebben.

Verzoekschrift

Voor diegenen die hun familienaam willen wijzigen, is het vereist om een verzoekschrift in te dienen bij de minister verantwoordelijk voor justitiële zaken, gericht aan de Gouverneur. Een nieuwe toevoeging aan de richtlijnen is dat dit verzoekschrift moet worden ingediend bij de kantoren van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken.

Dit nieuwe systeem van geslachtsnaamswijziging biedt een aanzienlijk bredere waaier aan keuzemogelijkheden en flexibiliteit voor individuen die hun familienaam willen veranderen in lijn met de nieuwe wetgeving. De wijzigingen zijn effectief vanaf 15 augustus.

Deel dit artikel