Nieuws op Aruba

D66’er Wuite keert niet terug na verkiezingen 

DEN HAAG – D66-Kamerlid Jorien Wuite zal na de verkiezingen van november dit jaar niet terugkeren naar de Tweede Kamer, laat zij op LinkedIn weten. Ze schrijft dat de verkiezingen vroeg komen, en dat zij zich daarom niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. Een verdere uitleg geeft ze niet.

Wuite hield zich als Kamerlid bezig met Cultuur en Koninkrijksrelaties en was daarnaast voorzitter van de commissie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In een persoonlijke relaas op LinkedIn blikt zij terug op haar politieke reis en inzet sinds 2020. Als vertegenwoordiger van Sint Maarten voerde ze campagne met het doel nieuwe generaties te inspireren tot democratische participatie en inclusiviteit. Deze inzet vanuit het Caribisch gebied van het Koninkrijk achtte ze essentieel en dringend.

Met trots blikte ze terug op haar 2,5 jaar dienst, waarin ze zich met toewijding en op basis van D66-idealen heeft ingezet voor de portefeuilles Cultuur en Koninkrijksrelaties. 

Ze benadrukte successen zoals herstelmaatregelen voor de culturele sector na de pandemie, alsook investeringen in de tv- en filmindustrie. Een inclusieve culturele sector waar jonge makers kansen krijgen en kunst en cultuur een bredere maatschappelijke betekenis krijgen, was haar streven.

Wuite zette zich tevens in voor sociale rechtvaardigheid, onder meer door te pleiten voor een sociaal minimum in Caribisch Nederland en het versterken van verhoudingen binnen het Koninkrijk. Ze erkende de historische waarde van de excuses voor het slavernijverleden.

COHO

De afwijzing van COHO en de omarming van een sociaaleconomische hervormingsagenda gebaseerd op gelijkwaardigheid en samenwerking, markeerden een belangrijk keerpunt. Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid bleven prominente thema’s, met een focus op de Caribische eilanden.

Met trots op wat D66 bereikte, erkende Wuite dat de verkiezingen vroeg komen. Ondanks haar niet-herkiesbaar besluit voor november, beloofde ze haar inzet op haar huidige portefeuilles voort te zetten.

Wuite benadrukte de eenheid van het Koninkrijk en sprak de overtuiging uit: “We zijn één koninkrijk. We are one Kingdom; nos ta un Reino.” Haar boodschap reflecteert haar toewijding aan inclusiviteit, culturele groei en duurzame ontwikkeling, en haar hoop op voortzetting van deze waarden door nieuwe generaties, ook na haar vertrek uit de politieke arena.

Deel dit artikel