Nieuws op Aruba

Belangenconflict binnen Welstandcommissie bedreigt objectiviteit Secrets-project Aruba

SEROE COLORADO – Bezorgde bewoners van Seroe Colorado hebben ernstige zorgen geuit over de objectiviteit van de Welstandcommissie die belast is met de beoordeling van hun bezwaren tegen het Secrets-project. De hoofdreden voor hun bezorgdheid is het belangenconflict binnen de commissie, aangezien de architect van het Secrets-project deel uitmaakt van deze commissie.

Deze situatie heeft vragen opgeroepen over de integriteit van het hele evaluatieproces en werpt ook een schaduw op het vertrouwen in andere Welstandcommissies die zijn aangesteld door de regering om het Secrets-project te beoordelen.

Opmerkelijk is dat de architect van Secrets een actieve rol speelde in de beraadslaging over de bezwaren van de bewoners, terwijl hij lid was van de Welstandcommissie. Het resulterende advies, dat in de ogen van de bewoners, een duidelijke schending van de Arubaanse wet met zich meebracht, werd zonder aarzeling door de Minister van Infrastructuur geaccepteerd. De Arubaanse wet verbiedt namelijk expliciet dat een lid van de Welstandcommissie betrokken is bij een bezwaaradvies over zijn eigen project.

Er is weinig twijfel dat een architect onwaarschijnlijk kritisch zou zijn over zijn eigen ontwerp, waardoor de geloofwaardigheid van het rapport in twijfel wordt getrokken en de bezorgdheid van de bewoners wordt gebagatelliseerd.

Negeren

Uit analyse blijkt dat er geen serieuze poging is gedaan om de bezwaren van de bewoners te overwegen of het project dienovereenkomstig aan te passen. In plaats daarvan lijken de geuite bezwaren eenvoudig te zijn genegeerd, wat heeft geleid tot toenemende onrust onder de bewoners en mogelijk een verzoening op basis van burgerrechten heeft geblokkeerd.

Ondanks de bezwaren gaat de bouw van het project door, in strijd met artikel 59 van de Bouw en Woningverordening. Hierdoor voelen de bewoners zich genoodzaakt juridische stappen te ondernemen om de regering te dwingen de wet na te leven. 

Eerder heeft de rechter al aangegeven dat de regering volgens artikel 59 van de Bouw en Woningverordening verplicht is alle bouwwerkzaamheden te staken wanneer er bezwaar of beroep is ingediend, een verplichting die op dit moment door de regering wordt genegeerd.

Deel dit artikel