Nieuws op Aruba

Eigenaren bijtgrage honden krijgen honden niet meer terug

ORANJESTAD – Twee eigenaren van bijtgrage honden krijgen elk een boete van 500 florin en zijn hun honden kwijt. Dat oordeelde de rechtbank vrijdag in Oranjestad, zo meldt Noticiacla. De straf is opgelegd nadat hun honden herhaaldelijk mensen, waaronder toeristen hadden aangevallen en ernstig letsel hadden toegebracht.

Het probleem van loslopende straathonden in Aruba is al geruime tijd een bron van zorg. De officier van justitie benadrukte het ernstige karakter van het probleem, omdat loslopende honden voor overlast zorgen voor fietsers, voetgangers en automobilisten en een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid.

De rechter was van mening dat de eigenaren nalatig waren in het nemen van maatregelen om verdere incidenten te voorkomen, ondanks eerdere waarschuwingen en processen-verbaal. De uitspraak betekent niet alleen boetes voor de eigenaren, maar ook dat de honden worden verwijderd en onder de zorg van de autoriteiten worden geplaatst.

De rechter hield rekening met de financiële situatie van de eigenaren bij het bepalen van de boetes. De eigenaren hebben veertien dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

De zaak onderstreept de noodzaak van verantwoord hondeneigenaarschap en de ernst van het probleem van loslopende honden in Aruba, waarbij de rechter een krachtig signaal afgeeft aan eigenaren en de gemeenschap als geheel dat dit gedrag niet getolereerd wordt.

Deel dit artikel