Aruba

Arubaanse activist Nigel vrijgelaten na graffiti-actie tegen massatoerisme

ORANJESTAD – Vrijdagmiddag 13 oktober is Nigel Maduro, een Arubaanse activist, na vier dagen detentie vrijgelaten. Hij werd aangehouden voor het aanbrengen van de graffiti-leuze “No more hotels”, waarmee hij een signaal wilde afgeven tegen het groeiende massatoerisme op Aruba. Deze zaak legt de spanning bloot tussen activisten die zich uitspreken tegen bepaalde beleidskeuzes en autoriteiten die dergelijke boodschappen vaak als ‘vandalisme’ wegzetten.

Nigel’s graffiti-actie, gezien als een uiting van straatcultuur, heeft op social media zoals Facebook veel aandacht gekregen. Zelfs toeristen toonden steun voor de boodschap. Desondanks heeft de overheid deze actie als ‘vernieling’ bestempeld, ondanks de positieve ontvangst door vele burgers en de artistieke context waarin het werd geplaatst.

Bovendien heeft Nigel’s aanhouding voor het aanbrengen van graffiti vragen opgeworpen over de evenredigheid van strafmaatregelen. Hoewel vernieling volgens het Arubaans wetboek van strafrecht strafbaar is, roept de vierdaagse hechtenis van Nigel voor een dergelijke daad vraagtekens op, zeker gezien het feit dat de identiteit van de activist bekend was en hij bekende de leuzen te hebben aangebracht.

De situatie wordt nog complexer als de berichtgeving van Anouk Balentina mee wordt genomen, waaruit blijkt dat het Openbaar Ministerie andere ‘vernielers’ in Aruba niet vervolgt. “Deze discrepantie tussen hoe de kleine burger en hooggeplaatste functionarissen worden behandeld door het OM, roept vragen op over wie de ‘echte’ vandalen zijn”, aldus Balentina. Volgens sommigen zouden de ware vernielers zij zijn die, vanuit hun kantoren, beleidsbeslissingen nemen die schadelijk zijn voor Aruba’s cultuur en natuurlijke schoonheid.

Veel burgers, waaronder activisten, vragen om een heroriëntatie van de focus van de overheid, waarbij niet tijdelijke graffiti, maar langdurige schade door beleidsbeslissingen centraal zou moeten staan. Ze pleiten voor erkenning van de ware helden van Aruba, die opkomen voor een duurzaam en rechtvaardig eiland.

Deel dit artikel