Nieuws op Aruba

Inschrijving Landsexamen 2024 op Aruba sluit op 5 oktober

ORANJESTAD – Wie schoolexamen wil doen voor een volledig of deeltijdscertificaat moet zich vóór donderdag 5 oktober inschrijven. Het gaat om de landsexamens 2024 voor mavo, havo en vwo.

Het landsexamen is bedoeld voor eenieder die geen examen kan afleggen via een reguliere dag- of avondschool. Het is mogelijk om voor één of meerdere vakken examen te doen. Het diploma behaald via het landsexamen is gelijk aan het diploma van een reguliere dag- of avondschool.

De Examenafdeling van de Arubaanse Directie Onderwijs houdt zich uitsluitend bezig met de organisatie, afname en bepaling van de uitslag van het landsexamen.

Drie examens

Er zijn drie verschillende landsexamens waaruit gekozen kan worden. Voor het 1-vakdiploma Landsexamen kunnen diegenen die reeds een vwo-, havo- of mavodiploma hebben, een aanvullend vak halen dat niet in hun oorspronkelijke examenpakket zat. Het vereiste is een eindcijfer van minimaal 6 voor dat vak.

Bij het deellandsexamen kunnen kandidaten ervoor kiezen om examens in specifieke vakken over meerdere jaren te spreiden. Bij een eindcijfer van 6 of hoger voor een vak krijgt de kandidaat een certificaat. Sinds het schooljaar 2017-2018 is compensatie mogelijk als een vak een eindcijfer van 7 of hoger heeft.

Voor VWO bestaat het volledige landsexamen uit ten minste 8 vakken, waarbij één vak een aanvullende taal moet zijn naast Nederlands en Engels. Bij het Humaniora-profiel is de rekentoets verplicht, tenzij wiskunde A deel uitmaakt van het profiel. Deze toets is echter niet bepalend voor slagen of zakken.

Voor HAVO bestaat het examen uit minimaal 7 vakken. Voor degenen die willen doorstromen naar het vwo, is het raadzaam om 8 vakken te nemen, waarbij een vak een extra taal moet zijn naast Nederlands en Engels. Net als bij het vwo is bij het Humaniora-profiel de rekentoets verplicht als wiskunde A ontbreekt.

Voor MAVO bestaat het examen uit minstens 6 vakken. Het wordt aanbevolen om 7 vakken te kiezen als men wil doorstromen naar de havo. Bij het Humaniora-profiel is de rekentoets een vereiste als wiskunde niet in het profiel zit.

Voor alle niveaus en profielen geldt dat de rekentoets niet bepaalt of men slaagt of zakt.

Deel dit artikel