Nieuws op Aruba

Mishandeling blijft hoog scoren in de misdrijven-top10 van Aruba

ORANJESTAD – Mishandeling blijft een prominent probleem in Aruba, blijkt uit de recent gepubliceerde jaarverslag van het Openbaar Ministerie. Het delict staat opnieuw hoog in de top tien van meest voorkomende misdrijven. Dit toont volgens het OM niet alleen aan dat er bereidheid is onder burgers om aangifte te doen van mishandeling binnen relaties, maar ook dat mishandeling in het algemeen frequent voorkomt op het eiland.

In 2022 werden er in totaal ruim drieduizend misdrijven geregistreerd, bijna net zoveel als het jaar ervoor. Het rijden zonder rijbewijs voerde de lijst aan met 716 gevallen, gevolgd door mishandeling (542 gevallen) en rijden onder invloed (395 gevallen).

Bijzonder is dat onder minderjarige verdachten openlijke geweldpleging het meest voorkomt, gevolgd door bedreiging, softdrugs delicten, mishandeling en het bezit van vuurwapens.

Een opvallend verschil in registratie werd waargenomen bij overvallenzaken tussen het Korps Politie Aruba KPA en het Openbaar Ministerie. Terwijl het KPA 20 overvallenzaken noteerde in 2022, registreerde het OM er 41. 

Dit verschil is te wijten aan het feit dat het KPA zich richt op het aantal incidenten, terwijl het OM de bij een overval betrokken verdachten vervolgt. Bovendien kan een straatroof waarbij een tas wordt weggetrokken bij het OM ook geregistreerd worden als diefstal met geweld.

Zedenmisdrijven vormen een andere zorgelijke categorie: er werden 46 gevallen genoteerd in 2022, waarvan 24 vermoedelijk gepleegd met een minderjarige. 

Het OM heeft in reactie hierop de ‘Richtlijn en kaders voor strafvordering bij zedendelicten’ geïntroduceerd voor opsporingsinstanties, het Hof, de Stichting Reclassering en Jeugdbescherming en de Orde van Advocaten. Deze nieuwe richtlijn gebruikt het OM als leidraad bij het vorderen van strafeisen in de rechtbank.

Deel dit artikel