Aruba

Nederland wil geen oplossing financieel toezicht Aruba via een landsverordening

DEN HAAG – De Rijksministerraad in Den Haag heeft niet ingestemd met het voorstel van Aruba om de lokale Landsverordening financieel toezicht, de zogenaamde LAFt-wet te wijzigen. Die wetswijziging stond op de agenda op verzoek van Aruba, omdat de huidige versie aan het einde van dit jaar afloopt.

Premier Wever-Croes was zelf naar Den Haag afgereisd om de wijziging persoonlijk aan de Raad van Ministers te presenteren en zo tijd te winnen voor de nieuwe LAft en goedkeuring van de wet gisteren.

Maar tot instemming kwam het niet.

Het voorstel van Wever-Croes zou het Arubaanse begrotingstoezicht op een hybride wijze organiseren: een combinatie van een landsverordening en een uitgeklede versie van de Rijkswet waarover nu al drie jaar ruzie wordt gemaakt door Den Haag en Oranjestad.

Wever-Croes probeert Nederland voor zich in te nemen met ondere andere het aanbod om begrotingsnormen in de LAFt op te nemen en de personeelslaten te maximeren. Omdat de lokale LAft eenzijdig door de Staten van Aruba kan worden aangepast, is er geen enkel vertrouwen in de houdbaarheid van dit soort voorstellen.

Om die reden houdt de Nederlandse regering eraan vast om de begrotingsnormen voor Aruba via een Rijkswet te borgen.

De toelichting van Wever-Croes is in de Rijksministerraad aangehoord, maar de door haar gehoopte instemming is uitgebleven. De verdere bespreking ervan wordt overgelaten aan Van Huffelen en minister van Financiën Maduro.

Het verzet tegen een rijkswet kost Aruba inmiddels op jaarbasis ruim dertig miljoen florin omdat het land een hogere rente van bijna zeven procent moet betalen over de liquidatieleningen tijdens corona.

Met een Rijkswet zou de rente net geen 3,5 procent hebben bedragen. De premier van Aruba liet eerder deze week weten te overwegen de lening van ruim 900 miljoen florin in het buitenland te herfinancieren.

Deel dit artikel