Nieuws op Aruba

Zachte opening van de ouderschapsplan-balie op Aruba

ORANJESTAD – Afgelopen maandag heeft Aruba een aparte balie geopend voor afhandeling van ouderschapsplannen bij echtscheidingszaken. Deze Plan di Mayor-balie is gevestigd bij het Jeugd- en Gezinscentrum.

Dat centrum heeft als doel een expertisecentrum te worden dat ondersteuning biedt aan gezinnen en kinderen die te maken krijgen met complexe echtscheidingszaken.

De Plan di Mayor-balie is opgezet naar aanleiding van wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat conflicten tijdens een echtscheiding negatieve gevolgen kunnen hebben voor kinderen. 

De regering van Aruba heeft stappen gezet op het gebied van wetgeving, beheer en professionele ontwikkeling om het welzijn en de veiligheid van kinderen te bevorderen. 

De introductie van de opleiding Family Mediation, waar dertien professionals aan hebben deelgenomen, is een essentieel onderdeel geweest, evenals lopend wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Utrecht over dit onderwerp.

Er is een nationale bewustwordingscampagne tegen kindermisbruik genaamd Mi Mesun Heroe geïntroduceerd, samen met diverse werkmethoden, zoals ‘Tekenen van Veiligheid’ en de ‘Meldcode Kinderbescherming’ in verschillende sectoren om werkprocessen in specifieke gevallen te verbeteren en gevallen van misbruik zo vroeg mogelijk te signaleren. 

Verder zijn er voorschriften opgesteld via de wet voor de werking en verslaggeving van Arubaanse zorgcentra. Ook is het Family Justice Center geïntroduceerd, een essentiële stap volgens de initiatiefnemers. Niet alleen in de behandeling van misbruikzaken, maar ook door de aandacht die het biedt aan slachtoffers.

Het voornaamste doel van de Plan di Mayor-balie is ervoor te zorgen dat de behoeften van kinderen centraal staan, dat de communicatie voor hun welzijn wordt hersteld en dat kinderen gedurende het hele proces een luider en duidelijker stem krijgen.

Deel dit artikel