Nieuws op Aruba

Arubaanse regering laat dag voor cassatie homohuwelijk-vonnis van zich horen

ORANJESTAD – De Arubaanse regering komt de dag voordat de Hoge Raad in Nederland het homohuwelijk-vonnis behandelt, met een statement dat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie met het betreffende vonnis op de stoel van de wetgever heeft gezeten toen het een oordeel gaf over het homohuwelijk. 

Vandaag is de behandeling van de cassatie bij de Hoge Raad, die Aruba heeft ingesteld tegen de uitspraak van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van 6 december vorig jaar. 

In deze uitspraak stelde het hof dat de beperking van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht weliswaar geen schending oplevert van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, EVRM, maar het druist wel in tegen het discriminatieverbod in de Arubaanse staatsregeling. 

Op basis hiervan concludeerde het hof dat het huwelijk in de Arubaanse wetgeving niet alleen voorbehouden mag zijn aan mensen van verschillend geslacht, maar ook open moet staan voor mensen van hetzelfde geslacht.

De Arubaanse regering is van mening dat deze uitspraak niet in lijn is met de constitutionele principes van de scheiding der machten, omdat het hof hiermee de rol van de wetgever op zich zou nemen. 

De beslissing om het huwelijk open te stellen voor mensen van hetzelfde geslacht moet volgens de regering worden genomen door de Arubaanse wetgever, dus door de regering en het parlement samen. Het feit dat de rechter het discriminatieverbod in de Staatsregeling heeft toegepast, mag volgens de regering niet zo ver gaan dat de rechter zelf beslist hoe bepaalde delen van het Burgerlijk Wetboek geïnterpreteerd en toegepast moeten worden. 

Daarnaast vindt de regering dat de stap van het hof om wijzigingen in de Arubaanse wetgeving aan te brengen, onderschat wordt, omdat het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht veel meer aanpassingen in de wetgeving vereist dan enkel de artikelen die het hof noemt. Zonder een wettelijke basis zijn deze veranderingen niet mogelijk, denkt de Arubaanse regering.

De zaak begint vandaag om 8.30 uur Arubaanse tijd en is live te volgen via de website van de Hoge Raad der Nederlanden.

Deel dit artikel