Nieuws op Aruba

Arubaanse regering stuurt vernieuwde wet financieel toezicht naar parlement

ORANJESTAD – De regering van Aruba heeft eindelijk het herziene wetsvoorstel voor de Wet Financieel Toezicht, LAft naar de Staten gestuurd. Dit volgt op de recente afronding van overleg met Nederland en een akkoord over de wijzigingen in de LAft, zoals goedgekeurd tijdens de Raad van Ministers van het Koninkrijk op 27 oktober.

De LAft is de wet die het wettelijk kader vormt voor het financieel toezicht door het College Aruba financieel toezicht. De oude versie van de LAft voldeed niet meer aan de huidige normen. Met de vandaag aan het parlement voorgestelde wijzigingen worden deze normen geactualiseerd.

Normen

Premier Evelyn Wever-Croes lichtte toe dat Aruba overstapt van één naar drie normen in deze wetwijziging. De eerste norm vereist dat Aruba jaarlijks een overschot heeft van ten minste één procent. De tweede norm stelt dat de personeelsuitgaven niet meer dan tien procent van wat alle Arubanen met elkaar verdienen. Een doel dat tegen 2027 bereikt moet worden. De derde norm is dat de schuld van Aruba als percentage van het bruto nationaal product tegen 2040 moet dalen tot vijftig procent.

Daarnaast werd onthuld dat Nederland op het laatste moment drie voorwaarden stelde met betrekking tot Private Public Partnership (PPP) projecten. Nederland wil dat Aruba deze projecten volledig verbiedt, omdat die buiten de begroting vallen en niet zijn te controleren door de toezichthouder.

Uiteindelijk werd ook over dit punt een akkoord bereikt, waardoor de wet naar het parlement gestuurd kon worden.

Deel dit artikel