Nieuws op Aruba

Cassatie homohuwelijk op 10 november live te volgen

ORANJESTAD – De Hoge Raad behandelt op 10 november het cassatieberoep van de regeringen van Curaçao en Aruba tegen het vonnis dat hen verplicht het huwelijk open te stellen voor stellen van gelijk geslacht. De zitting is via een livestream te volgen.

De zaak draait om de vraag of Curaçao en Aruba verplicht zijn om het huwelijk voor homoparen mogelijk te maken en zo gelijke rechten te garanderen. In het vonnis van het Gemeenschappelijk Hof is bepaald dat dit inderdaad het geval is. 

De rechtszaken over het openstellen van het huwelijk voor homoparen waren oorspronkelijk aangespannen door de Human Rights Caribbean Foundation en Fundacion Orguyo Aruba.

Staatsregeling

Het Hof bereikte zijn conclusie via een tweetrapsraket. Het niet openstellen van het huwelijk voor twee mannen of twee vrouwen leverde weliswaar geen discriminatie in de zin van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) op, maar in de eilandelijke staatsregelingen staat wel een discriminatieverbod en daaraan mag de Caribische rechter de wet eveneens meten. 

De Staatsregeling kent anders dan het EVRM geen bepaling die het huwelijk tussen één man en één vrouw beschermt. Dat geeft volgens het Hof de vrijheid om de niet-toelating van het homohuwelijk te toetsen aan het discriminatieverbod zonder daarbij gehinderd te worden door het EVRM.

Los daarvan bestaat er in een democratische rechtsstaat vrijheid van godsdienst. Volgens het Hof gaat die vrijheid niet zo ver dat men de eigen godsdienstige normen en waarden kan opleggen aan een ander, oordeelde het Hof.

Onvoldoende rekening

De regeringen van Curaçao en Aruba zijn tegen deze uitspraak in beroep gegaan. Zij stellen dat het Gemeenschappelijk Hof buiten zijn bevoegdheden is getreden en onvoldoende rekening heeft gehouden met de staatsrechtelijke verhoudingen.

De mondelinge behandeling van de zaak vindt plaats op 10 november, waarbij de advocaten van beide landen hun pleidooien houden. De livestream van de zitting is te volgen op de website van de Hoge Raad, vanaf 08.30 uur Caribische tijd.

Deel dit artikel