Nieuws op Aruba

Aruba Birdlife Conservation wil onderzoek naar impact toerismegroei op Aruba

ORANJESTAD – Aruba Birdlife Conservation heeft in een open brief aan de raad van ministers en het Parlement van Aruba de noodzaak benadrukt van een integraal onderzoek naar de effecten van de voortdurende uitbreiding van accommodaties en hotelbouw op Aruba. Deze oproep benadrukt de dringende behoefte aan inzicht in de impact van ongeremde toerismegroei op zowel het milieu als de sociale en culturele aspecten van het eiland.

In de brief, gedateerd op 29 januari 2024 en gericht aan de Minister-president en de Voorzitter van het Parlement van Aruba, uit voorzitter Greg Peterson zijn diepe bezorgdheid over de duurzame ontwikkeling en het welzijn van de Arubaanse gemeenschap. 

Hij wijst op de gevolgen van de huidige trend van ongebreidelde toerismegroei en accommodatie-uitbreidingen, die de natuurlijke omgeving, sociale harmonie en culturele integriteit van Aruba bedreigen.

Peterson benadrukt dat het huidige toerismemodel op de lange termijn onhoudbaar is en vraagt om een uitgebreid, multidisciplinair onderzoek. Dit onderzoek moet de economische, ecologische, sociale en infrastructurele impact van de voortzetting van hotelbouw en toeristische expansie in kaart brengen.

De voorzitter van Aruba Birdlife Conservation stelt voor dat het onderzoek niet alleen de directe effecten moet beoordelen, maar ook moet kijken naar de middellange en langetermijngevolgen. Het is belangrijk dat experts uit diverse vakgebieden, zoals economie, milieuwetenschappen, stedenbouw en sociologie, bij de studie betrokken worden om een holistische analyse te waarborgen.

In de brief wordt ook de noodzaak van samenwerking tussen lokale instellingen, zoals toerisme-gerelateerde organisaties, de Centrale Bank van Aruba, het Centraal Bureau voor de Statistiek en internationale experts, benadrukt. Dit om een breed en geïnformeerd perspectief te verkrijgen.

Peterson dringt aan op het opstellen van een gedetailleerd rapport met beleidsaanbevelingen, ondersteund door visuele hulpmiddelen, om de bevindingen effectief te communiceren. Het doel is om een beleidskader te creëren voor duurzame toeristische ontwikkeling, waarbij de balans tussen economische groei, milieu-duurzaamheid en sociaal-maatschappelijk welzijn centraal staat.

Deel dit artikel