Aruba

Betaling kentekenbelasting Aruba tot eind van deze maand

ORANJESTAD – Het Departement van Belastingen op Aruba geeft voor het jaar 2024 geen nieuwe kentekenplaten uit. De huidige oranje met witte kentekenplaten uit 2020 blijven dit jaar in gebruik. De laatste dag om de motorrijtuigenbelasting 2024 over elk kenteken te betalen is 31 januari. Dat meldt de belastingdienst

Het tarief voor de motorrijtuigenbelasting voor het jaar 2024 blijft gelijk aan het tarief van 2023. Belastingplichtigen die het te betalen bedrag niet meer weten, kunnen dit nakijken op het registratiebewijs van hun voertuig, dat zij van het Departement van Belastingen hebben ontvangen bij de registratie van hun voertuig.

Bestaande belastingplichtigen hoeven de kosten voor de kentekenplaten niet te betalen, aangezien er voor 2024 geen nieuwe platen zijn. Nieuwe belastingplichtigen die een voertuig hebben geregistreerd en een nieuw nummer nodig hebben, moeten wel de kosten voor de kentekenplaten betalen. De kosten voor de kentekenplaten in 2024 zijn 14,- florin voor de grote platen en 10,- florin voor de kleine platen. Voor een motor kost een kentekenplaat ook tien gulden.

Betalingsregeling

Belastingplichtigen die nog een schuld hebben voor de motorrijtuigbelasting van de jaren tot en met 2022, kunnen een betalingsregeling treffen. De procedure is hetzelfde als bij het treffen van een betalingsregeling voor andere soorten belastingen.

Hiervoor moet contact worden opgenomen met de aan de belastingplichtige toegewezen functionaris om de procedure te starten. Het is belangrijk te noteren dat het niet mogelijk is om een betalingsregeling te treffen voor de motorrijtuigbelasting van het jaar 2023.

Als er nog openstaande schulden zijn van voorgaande jaren, wordt de betaling eerst op deze verrekend en de rest op de belasting van het jaar 2023. Als de belastingplichtige meer dan één kenteken via de bank betaalt, moet hij voor elk kenteken een aparte betalingstransactie doen. Het is niet mogelijk om een enkele betaling voor meerdere kentekens in één transactie te doen, omdat dit vertragingen in de verwerking en toewijzing van de betaling zal veroorzaken.

Boete

Betalingen die na 31 januari binnenkomen, zijn te laat. Betalingen gedaan op 31 januari 2023 na de “cut-off time” van de bank worden op de volgende dag verwerkt en worden als te laat beschouwd. Voor de “cut-off time” van elke bank kan men de website van de bank raadplegen.

Als een belastingplichtige te laat is, moet hij ook een boete voor niet-nakoming betalen. Het bedrag van de boete is vijftig procent van het niet-betaalde bedrag. Als een autobezitter de belasting voor het halve jaar van 150 florin niet voor 31 januari betaalt, is de boete voor niet-nakoming 75 florin.

Deel dit artikel