Nieuws op Aruba

Aruba heeft geen uitbraak van Dengue

ORANJESTAD – In licht van recente berichtgeving door het Amerikaanse consulaat op Curaçao over een dengue-uitbraak in het Caribisch gebied, stelt de Directie Volksgezondheid (DVG) van Aruba de gemeenschap gerust: Aruba kampt niet met een dengue-uitbraak. Deze correctie volgt op een communicatiebericht dat melding maakte van een toename in denguegevallen op diverse Caribische eilanden, waaronder Curaçao, Aruba, en Sint-Maarten.

Volgens de DVG, de toezichthouder op infectieziekten op Aruba, is de situatie op het eiland onder controle. Er is op dit moment geen sprake van een dengue-uitbraak. Dengue, een door muggen overgedragen virus, is endemisch in het gebied, wat betekent dat het virus altijd aanwezig is, maar sporadisch tot gevallen leidt. De DVG houdt continu de vinger aan de pols wat betreft de lokale, regionale, en mondiale denguesituatie, en neemt preventieve maatregelen om een toename van het aantal gevallen tegen te gaan.

In reactie op de waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie in juli 2023, over het potentieel wereldwijde risico van dengue als gevolg van klimaatverandering, hebben Aruba en andere Nederlandse Caribische eilanden hun surveillance van door bloed overgedragen ziekten geïntensiveerd. 

Recentelijk heeft de DVG dertien meldingen van dengue ontvangen, waarvan vijf bevestigd, zes negatief getest, en twee als waarschijnlijk geregistreerd. Voor 2024 zijn er tot nu toe zes meldingen, met twee positieve tests, twee negatieve, en twee in afwachting van laboratoriumresultaten.

Deze cijfers wijken niet significant af van voorgaande jaren, en er zijn geen ziekenhuisopnames door dengue gemeld tot de publicatiedatum van dit artikel. DVG benadrukt dat er geen speciale waarschuwing is afgegeven voor dengue op Aruba. In geval van een dreigende volksgezondheidscrisis, is DVG de primaire bron voor accurate en betrouwbare informatie.

Bewoners en bezoekers worden aangemoedigd om voor de meest actuele informatie en advies de DVG te volgen op sociale media, hun website te bezoeken, of contact op te nemen via de vermelde communicatiekanalen.

Deel dit artikel