Nieuws op Aruba

Arubaans gezin met twee kinderen heeft bijna 100 gulden per maand meer nodig om rond te komen

ORANJESTAD – Een gezin met twee kinderen op Aruba had in januari 5.462 florin nodig om rond te komen, 99 gulden meer dan in januari een jaar geleden. Dat is op te maken uit de maandelijkse inflatierapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS op het eiland.

Wie in zijn eentje een huishouden runt, had op Aruba in januari minstens 2.601 florin nodig. Het minimumloon op Aruba ligt daar 615 florin onder, 1.986 om precies te zijn. Het verschil is wel iets kleiner geworden, dat was vorig jaar nog 661 florin.

De prijzen op Aruba zijn in januari gedaald. Ten opzichte van een jaar geleden zelfs met 5,1 procent. Vijf van de twaalf sectoren zagen de prijzen dalen. Vooral in de sectoren Transport (-2,2 procent), Kleding en schoenen (-8,8 procent) en Recreatie en cultuur (-1,7 procent).

Sectoren

De daling in de sector Transport werd voornamelijk veroorzaakt door een daling van 2,1 procent in de categorie Uitgaven gerelateerd aan het gebruik van persoonlijk vervoermiddel. De daling in de sector Kleding en schoenen werd voornamelijk veroorzaakt door een daling in de categorie Kleding (-8,1 procent

De daling in de sector Recreatie en cultuur werd voornamelijk veroorzaakt door een daling van 6,9 procent in de categorie Vakanties. 

Deze dalingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de prijzen in de sector Voeding en niet-alcoholische dranken (1,3%), die werd voornamelijk veroorzaakt door een stijging in de categorie Voeding (1,4 procent).

Boodschappenmandje

Het boodschappenmandje dat het CBS gebruikt om de inflatie te meten bestaat uit 408 goederen en diensten. 183 producten werden duurder in januari, terwijl 151 producten goedkoper werden. 74 producten bleven in prijs gelijk.

Levenskosten

De daling van de inflatie in januari vergeleken met december suggereert dat de algemene levenskosten licht zijn gedaald. Dit betekent dat, over het algemeen, de prijzen voor een breed scala aan goederen en diensten zijn afgenomen, wat positief nieuws is voor consumenten, aangezien hun koopkracht potentieel is toegenomen.

De verlaging van de inflatie op jaarbasis van 6,6 procent naar 1,5 procent geeft aan dat de prijsstijgingen over een periode van twaalf maanden aanzienlijk zijn afgekoeld. Dit is gunstig voor burgers omdat het betekent dat de snelheid waarmee de prijzen stijgen, is vertraagd, waardoor de druk op huishoudbudgetten wordt verminderd.

Sector-specifieke impact

De specifieke sectoren die prijsdalingen of stijgingen hebben ervaren, zoals transport, kleding en schoenen, recreatie en cultuur, en voeding en niet-alcoholische dranken, beïnvloeden burgers afhankelijk van hun persoonlijke uitgavenpatronen. 

Bijvoorbeeld, gezinnen die veel uitgeven aan transport zullen profiteren van de prijsdaling in deze sector, terwijl degenen die een groot deel van hun budget besteden aan voeding en niet-alcoholische dranken te maken kunnen krijgen met hogere kosten.

Deel dit artikel