Nieuws op Aruba

Caribisering van rechtspraak bereikt nieuwe mijlpaal met installatie nieuw Arubaanse PG 

ORANJESTAD – Met de installatie van Amalin Flanegin als procureur-generaal van Aruba is een significante stap gezet in de caribisering van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Tijdens een plechtige ceremonie, waarbij ook twee rechters voor Aruba werden geïnstalleerd, werd Flanegin gepresenteerd als de nieuwe procureur-generaal voor Aruba. 

Flanegin, geboren op Aruba, brengt een rijke ervaring naar haar nieuwe rol na een veelzijdige carrière in zowel de overheids- als de privésector. Met deze installatie zijn nu alle hoofden van de magistratuur in de Caribische delen van het Koninkrijk afkomstig van de eilanden zelf, wat een belangrijke stap voorwaarts markeert in de lokale vertegenwoordiging binnen de rechtspraak.

De caribisering van het Hof symboliseert volgens de president van het Gemeenschappelijk Hof Mauritsz de Kort – zelf ook Arubaan – niet alleen een toename van lokale invloed maar benadrukt ook het belang van het onderwijssysteem op de eilanden, dat leiders zoals Flanegin heeft voortgebracht. 

De educatieve achtergrond van de nieuwe procureur-generaal, met studies aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen en de Universiteit Leiden, illustreert het potentieel en de kwaliteit van het onderwijssysteem in de regio.

Een opvallend thema in de installatierede van mr. Mauritsz de Kort was het belang van taal in de rechtspraak. De aandacht voor meertaligheid, waaronder Papiaments, Engels en Nederlands, als officiële talen van het Hof, benadrukt de noodzaak van taalbeheersing voor volwaardige participatie in de rechtspraak. Het Hof is actief bezig om het beleid omtrent de inzet van tolken te vergemakkelijken, wat de toegang tot justitie voor alle burgers verder moet verbeteren.

De benoeming van Flanegin en de focus op taalbeheersing zijn niet alleen belangrijk voor de rechtspraak maar werpen ook licht op bredere thema’s zoals onderwijs, professionalisering en de noodzaak van een meertalige samenleving. Deze ontwikkelingen getuigen van een diepere waardering voor de culturele en linguïstische diversiteit binnen het Koninkrijk en de erkenning van de unieke bijdrage die de Caribische gemeenschap levert aan de ontwikkeling en de versterking van het rechtsstelsel.

Deel dit artikel