Aruba

CDA Venray zet vragen bij samenwerking met Aruba

VENRAY – CDA Venray wil van het college weten hoe staat met de samenwerkingsplannen met Aruba en wat dat financieel voor Venray kan betekenen. Vooral met het oog op de inzet van meer ambtelijke capaciteit.   

6 april vorig jaar bracht de minister-president van Aruba een bezoek aan Venray. Initiator hiervan was onder andere de uit Aruba afkomstige Amira Luijdens, die lid is van de gemeenteraad van Venray. Burgemeester was toen nog Leontien Kompier.

Aruba is lid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en werd benaderd door het Arubahuis, de officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering. Het land Aruba wil namelijk naar aanleiding van de in april 2023 met Nederland overeengekomen nieuwe Onderlinge Regeling over hervormingen in de publieke sector, bruggen slaan naar Nederlandse gemeenten.

Er werd tijdens het bezoek van de premier van Aruba onder meer afgesproken dat verkenningen zouden worden uitgevoerd om samenwerkingsverbanden aan te gaan op gebieden als cultuur, onderwijs en de bijenteelt.

Het CDA stelde naar aanleiding hiervan vragen over het vervolg hiervan. De oppositiepartij zette vorig jaar vraagtekens bij de ambtelijke capaciteit die hiervoor werd ingezet.

De partij vond dat andere, belangrijkere dossiers prioriteit moesten krijgen en besloot de verkenning af te wachten. Nu daarover nog biets bekend is, klimt de CDA-fractieleider opnieuw in de pen: ‘Is de verkenning bijna een jaar later afgerond, wat heeft het opgeleverd en welke kosten zijn er gemaakt?’

Ook wil Thielen weten welke thema’s zijn besproken, of er al beloftes zijn gedaan en hoe het staat met de inzet van het ambtenarenkorps. Wethouder Wim de Schryver verwacht 7 maart antwoord te kunnen geven.

Deel dit artikel