Nieuws op Aruba

Rechter vernietigt toegangsverbod voor DIMAS-directeur Kathy Paskel

Foto - NoticiaCla

ORANJESTAD – Het Gerecht in Ambtenarenzaken van Aruba heeft het bezwaar van Kathleen Paskel, directeur van het Departamento di Integracion, Maneho y Admision di Stranhero (DIMAS), gegrond verklaard. De beslissing van de Minister van Arbeid, Energie en Integratie, Glenbert Croes, om haar de toegang tot alle dienstlokalen, -gebouwen, -terreinen, -voertuigen en digitale werkomgeving van DIMAS voor drie maanden te ontzeggen, is vernietigd.

Deze zaak, die de relatie tussen de minister en Paskel verder op scherp zet, dateert van 3 mei 2023. De minister had de toegangsontzegging opgelegd op basis van beschuldigingen zoals het niet volgen van instructies en vermeend plichtsverzuim. 

Paskel, vertegenwoordigd door haar advocaat mr. David Kock, weerlegde deze beschuldigingen, gesteund door een rapport van het Departamento di Recurso Humane (DRH), dat geen bewijs van plichtsverzuim vond.

De rechtbank oordeelde dat er geen grond was voor het opleggen van de ordemaatregel en vernietigde de beschikking. De minister is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, begroot op Afl. 1.400,-.

Geschiedenis

Dit conflict tussen Paskel en minister Croes kent een lange voorgeschiedenis. Eerder had de rechter al besloten dat het ontnemen van Paskel’s bevoegdheden als directeur door Croes illegaal was. Deze beslissingen versterken het beeld van een voortdurend conflict over het bestuur en de controle over DIMAS, waarbij Paskel herhaaldelijk haar recht op positie heeft moeten verdedigen in de rechtszaal.

Deze uitspraak volgt op eerdere confrontaties, waaronder een poging van de minister om Paskel’s bevoegdheden in te perken en haar te verplaatsen naar een andere functie binnen de regering, wat door de rechter als ongegrond werd beoordeeld. De recente uitspraak benadrukt wederom de noodzaak van een zorgvuldige juridische afweging voordat dergelijke ingrijpende maatregelen worden opgelegd en toont de bescherming van ambtenaren tegen willekeurige beslissingen van een minister.

Beide partijen kunnen tegen deze uitspraak hoger beroep instellen bij de Raad van Beroep in ambtenarenzaken. Dit voortslepende conflict tussen de minister en de DIMAS-directeur blijft de gemoederen bezighouden en roept vragen op over de bestuurlijke verhoudingen binnen de Arubaanse overheid.

Deel dit artikel