Nieuws op Aruba

Van Huffelen blijft bij afspraak met Aruba: geen lagere rente zonder rijkswet 

ORANJSTAD – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft opnieuw duidelijk gemaakt dat Nederland alleen bereid is om de Covidlening aan Aruba te herfinancieren tegen een lager rentepercentage als Aruba instemt met de gevraagde Rijkswet financieel toezicht. Dat deed het eiland, maar premier Evelyn Weever-Croes is daarop teruggekomen.

Dit standpunt heeft tot diverse vragen vanuit de Tweede Kamer geleid, waaronder die van GroenLinks/PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en Volt.

Risico

GroenLinks/PvdA stelde vragen over de grondslag van het standpunt van de staatssecretaris en de overwegingen bij het vasthouden aan de eis van de Rijkswet, zelfs als het financiële risico wordt verkleind. Van Huffelen benadrukte dat alleen een Rijkswet de Nederlandse regering de nodige zekerheid biedt dat afspraken niet eenzijdig kunnen worden gewijzigd.

De ChristenUnie vroeg naar de ontwikkeling van de schuldquote van Aruba en de mogelijkheid van Aruba om de Landsverordening aan te passen financieel toezicht (LAft). Van Huffelen gaf aan dat de financiële situatie van Aruba bemoedigend is, maar dat de economie en overheidsfinanciën kwetsbaar blijven door afhankelijkheid van toerisme. Ook stelde zij dat Aruba eenzijdig de LAft zou kunnen wijzigen, Nederland is daar faliekant op tegen, omdat daarmee de rentelastnormen op de tocht kunnen komen.

Autonomie 

De Partij voor de Dieren was bezorgd over het nadeel dat Aruba ondervindt door niet in te stemmen met de Rijkswet, wat neerkomt op een aanzienlijk financieel verlies. Van Huffelen herinnerde eraan dat Aruba vooraf akkoord ging met de voorwaarden, en dat de keuze om niet aan de Rijkswet mee te werken een bewuste beslissing van Aruba was.

Volt informeerde of de extra rente-inkomsten die Nederland van Aruba ontvangt, later weer ten goede kunnen komen aan Aruba. De staatssecretaris legde uit dat rente-inkomsten naar de generale middelen gaan en niet specifiek kunnen worden toegewezen aan Aruba.

Kracht

Uit de antwoorden van staatssecretaris Van Huffelen blijkt dat Nederland vasthoudt aan strenge voorwaarden voor de herfinanciering van de Covidlening aan Aruba. De noodzaak van een Rijkswet financieel toezicht wordt benadrukt als garantie voor langdurige afspraken. Dit standpunt zorgt voor een duidelijke scheidslijn tussen de wensen van Aruba en de voorwaarden van Nederland, waarbij autonomie en financiële stabiliteit centraal staan in het debat.

Deel dit artikel