Nieuws op Aruba

Aruba krijgt ruim 15 miljoen euro van Europa om te digitaliseren

ORANJESTAD – Aruba krijgt een aanzienlijke financiële impuls voor het bevorderen van zijn digitale transformatie, dankzij een bijdrage van 15,3 miljoen euro van de Europese Unie. Dit fonds speelt een sleutelrol spelen in het versnellen van het eiland’s overgang naar digitale overheidsdiensten.

Tijdens een forum van de Europese Commissie in Brussel, België, werd bekendgemaakt dat Aruba, als onderdeel van de dertien lidstaten van de Overseas Countries and Territories Association (OCTA), een deel van de totale toewijzing van 15 miljoen euro ontvangt. 

Elke lidstaat krijgt 1,15 miljoen euro. Daarnaast heeft Aruba voor zijn specifieke Roadmap to e-Government-project een extra bedrag van 14,2 miljoen euro toegewezen gekregen. Dit project is gericht op het verbeteren en efficiënter maken van de dienstverlening tussen overheidsinstanties en het publiek door middel van digitalisering.

Het e-Government project is in voorbereiding en heeft goedkeuring gekregen van de Europese Unie. De financiering zal in verschillende fasen beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van de voortgang van het project. Dit betekent dat zodra bepaalde doelen zijn bereikt, de volgende tranche van het fonds vrijkomt voor verdere ontwikkeling.

De Arubaanse regering is momenteel bezig met het inventariseren van welke diensten prioriteit krijgen in het digitaliseringsproces. Het doel is om de interactie met de overheid voor burgers en bedrijven makkelijker en efficiënter te maken. 

Met een start in 2024 en een looptijd van vier jaar, symboliseert dit project een belangrijke stap vooruit voor Aruba op het gebied van digitalisering. Dit initiatief onderstreept het streven naar een moderne, toegankelijke en gebruiksvriendelijke overheid, mogelijk gemaakt door de ondersteuning van de Europese Unie.

Deel dit artikel