Economie

Arubaans gezin met twee kinderen heeft bijna 100 gulden per maand meer nodig om rond te komen

ORANJESTAD – Een gezin met twee kinderen op Aruba had in februari net zoveel florin nodig om rond te komen als in januari: 5.462 florin, bijna 70 florin meer dan een jaar geleden. Dat is op te maken uit de maandelijkse inflatierapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS op het eiland.

Wie in zijn eentje een huishouden runt, had op Aruba in februari minstens 2.601 florin nodig. Het minimumloon op Aruba ligt daar 615 florin onder, 1.986 om precies te zijn. Het verschil is wel iets kleiner geworden, dat was vorig jaar nog 661 florin.

Armoedegrens

Het bestaansniveau wordt door het CBS gedefinieerd als het minimum niveau van inkomen dat nodig is om in de maatschappij op een adequate en sociaal aanvaardbare manier te functioneren. Deze armoedegrens wordt elke maand aangepast aan de hand van de kosten voor essentiële goederen zoals voedsel, kleding, onderdak, vervoer en andere noodzakelijke artikelen. 

Prijzen

De prijzen op Aruba zijn in februari licht gestegen met gemiddeld 0,2 procent. Ten opzichte van een jaar geleden stegen de prijzen met bijna één procent. Bij elkaar opgeteld zijn de prijzen in de laatste twee jaar 2,4 procent gestegen.

De lichte prijsstijgingen komen vooral op het contro van de sector ‘Transport’ met vier procent, maar daar staat onder andere een prijsdaling van de sector ‘Recreatie en Cultuur’ tegenover van gemiddeld 1,4 procent. Zo werden kranten, boeken en schrijfmateriaal bijna achttien procent goedkoper.

De internationale ruwe olieprijzen stegen afgelopen maand, wat resulteerde in hogere benzine- en dieselprijzen op Aruba. Benzine werd bijna dertien cent (5,4 procent) duurder en diesel ruim veertien cent (6,6 procent). 

Maar de elektriciteits- en waterprijzen bleven ongewijzigd: de gemiddelde elektriciteitsprijs per huishouden bleef staan op bijna 275 florin en water op bijna 170 florin. In totaal lieten nutsvoorzieningen, benzine en diesel een prijsstijging van 1,6 procent zien ten opzichte van januari.

Boodschappenmandje

Het boodschappenmandje dat het CBS gebruikt om de inflatie te meten bestaat uit 408 goederen en diensten. 174 producten werden duurder in januari, terwijl 171 producten goedkoper werden. 63 producten bleven in prijs gelijk.

Deel dit artikel