Overheid en Politiek

Nieuwe aanpak tegen dierenmishandeling op Aruba

ORANJESTAD – In reactie op een recent ontdekt geval van extreme dierenmishandeling heeft de Arubaanse overheid een vernieuwde strategie aangekondigd om het welzijn van dieren op het eiland te verbeteren. De aanpak, genaamd het Arubaans Dierenwelzijnsbeheer (ADWB), is gericht op het aanpakken van de primaire oorzaken van dierenmishandeling en het versterken van de wetgeving om dieren beter te beschermen.

De aankondiging volgt na de ontdekking van een schrijnend geval waarbij meerdere honden van verschillende rassen onder onacceptabele omstandigheden leefden. De zaak kwam aan het licht door de gezamenlijke inspanningen van verschillende dierenreddingsorganisaties en het Korps Politie Aruba, KPA, en benadrukt de noodzaak van een meer proactieve en preventieve benadering om dergelijke gevallen van wreedheid tegen te gaan.

Deze acties van dierenwreedheid en -mishandeling zijn niet alleen een dagelijkse realiteit binnen de Arubaanse gemeenschap maar ook een weerspiegeling van diepere maatschappelijke problemen die aandacht vereisen, zegt de overheid. Daarom streeft de nieuwe aanpak ernaar om niet alleen te reageren op incidenten van mishandeling, maar ook om educatie, bewustwording en structurele veranderingen te bevorderen die het welzijn van dieren op de lange termijn kunnen garanderen.

Een belangrijk element van het ADWB is de ontwikkeling van een nieuwe dierenwelzijnswet die gericht zal zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van dieren en het aanpakken van de uitdagingen en problemen die momenteel worden waargenomen. Deze wetgeving zal zorgen voor de juiste handhaving en biedt een structurele basis voor de bescherming van dieren tegen mishandeling en verwaarlozing.

Het ministerie belast met dierenwelzijn publiceert binnenkort meer informatie en details over deze nieuwe strategie en de implementatie ervan publiceren. Voor nu roept de overheid de inwoners van Aruba op om alert te zijn en niet te aarzelen om contact op te nemen met de autoriteiten bij het waarnemen van dierenmishandeling.

Deel dit artikel