Algemeen

Ondernemers op Aruba kampen met tekort aan gekwalificeerd personeel

ORANJESTAD – Tachtig procent van bedrijven op Aruba heeft moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel. Dat blijkt uit een enquête uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Bovendien beschouwt twee derde van de respondenten het tekort aan arbeidskrachten als een ernstig probleem. Vier op de tien bedrijven geven aan dat werknemers schaars zijn en de arbeidsmarkt beperkt is.

Uit de enquête blijkt dat vier op de tien respondenten de groei van de hotelsector als een belangrijke factor zien die de arbeidsmarkt beïnvloedt, gevolgd door bijna twintig procent die de impact als matig beoordeelt. Samen vormen zij twee derde van alle antwoorden.

De meerderheid van de bedrijven geeft aan tussen de twee en vijf werknemers tekort te komen. Verder verwacht bijna zestig procent van de ondervraagden dat de situatie in de komende één tot twee jaar zal verslechteren.

Als redenen voor het tekort aan arbeidskrachten worden vergrijzing van zowel de bevolking als de beroepsbevolking, lage salarissen, de dynamiek van de hotelindustrie, het toenemende aantal zelfstandigen en tot slot een mismatch in kwalificaties genoemd, waarbij kandidaten over- of ondergekwalificeerd zijn voor de aangeboden banen.

Deel dit artikel