Nieuws uit Nederland

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezoekt Aruba, Curaçao en Sint-Maarten

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties brengt van 19 tot en met 26 maart 2024 een werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het bezoek staat voor een groot deel in het teken van de Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen. 

Met deze onderlinge regeling committeren de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zich voor meerdere jaren aan de uitvoering van de hervormingen in hun publieke sectoren, met als doel hun economische weerbaarheid en bestuurskracht te verhogen. Nederland committeert zich aan het bieden van ondersteuning daarbij door het beschikbaar stellen van mensen en middelen. 

De onderlinge regeling is een voortzetting van de samenwerking onder paraplu van COHO, maar vervangt deze. Effectief hebben de parlementen van de drie landen nu geen zeggenschap meer over deze regeling.

In dit kader voert de staatssecretaris in alle landen gesprekken met de premiers en ministers over de samenwerking en de uitvoering en voortgang van het Landspakket. Daarnaast spreekt de bewindsvrouw over de openstelling van het Nationaal Groeifonds en de SDE++- regeling voor de landen.

Aruba

Het werkbezoek van staatssecretaris Van Huffelen begint op Aruba, waar de bewindsvrouw een gesprek heeft gepland met premier Evelyn Wever-Croes over de Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen en de investeringsfondsen. 

Ook staat een gesprek met de minister Xiomara Maduro van Financiën over de belastingen op het programma en krijgt de staatssecretaris presentaties over de herinrichting van de overheid, het zorgconvenant en over het onderwijs. Verder heeft de bewindsvrouw een informele ontmoeting met de lokale trekkers van de projecten uit het Landspakket.

Curaçao

Op 21 maart reist Van Huffelen door naar Curaçao, waar zij een gesprek voert met minister-president Gilmar Pisas over de Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen en de investeringsfondsen. Ook spreekt de bewindsvrouw met de ministers Larmonie-Cecilia van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Van Heydoorn van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Silvania van Financiën en Martina van Bestuur, Planning en Dienstverlening over de voortgang van de projecten uit het landspakket. 

Verder spreekt de staatssecretaris met de premier en minister Cijntje van Economische Ontwikkeling over de raffinaderij en brengt ze ook een bezoek aan een tweetal scholen die met Nederlandse middelen zijn opgeknapt.

Tot slot woont de staatssecretaris de afsluiting bij van de Caribische wetgevingsconferentie, die door de 4 landen gezamenlijk georganiseerd is en heeft zij een ontmoeting met het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld op Curaçao.

Sint-Maarten

Het programma op Sint-Maarten begint op maandag 25 maart; dan reflecteert de staatssecretaris samen met demissionair premier Silveria Jacobs op de samenwerking bij de Onderlinge Regeling Samenwerking bij Hervormingen en bespreken zij de openstelling van de investeringsfondsen. 

Ook heeft de bewindsvrouw een lunch ter afscheid van het demissionair kabinet van Sint-Maarten en maakt zij kennis met de nieuwe fractieleiders. Een bezoek aan de University of Sint-Martin en een sessie met een focusgroep van young professionals over klimaatverandering staan eveneens op de agenda.

Op dinsdag 26 maart 2024 reist staatssecretaris Van Huffelen weer terug naar Nederland.

Deel dit artikel