Klimaat

Aruba ondertekent Koninkrijksbreed klimaatakkoord

ORANJESTAD – Aruba heeft samen met andere landen binnen het Koninkrijk een klimaatakkoord ondertekend. Dit akkoord markeert een verenigde front tegen de nadelige effecten van klimaatverandering en is het resultaat van intensieve samenwerking en overleg. De ondertekening vond vorige week plaats tijdens een vergadering waarbij prominente leiders zoals Premier Evelyn Wever-Croes van Aruba, Premier Gilmar Pisas van Curaçao, en Premier Silveria Jacobs van Sint Maarten aanwezig waren.

Tijdens de bijeenkomst, waar ook Nederlandse ministers Rob Jetten en Mark Harbers aan deelnamen, legden de leiders zich vast op een klimaatagenda die bestaat uit acht kritieke punten. Deze omvatten de versnelling van de energietransitie, het bouwen van klimaatbestendige infrastructuur, en het bevorderen van een circulaire en duurzame economie. Ook is er speciale aandacht voor het beschermen van kwetsbare ecosystemen en het verbeteren van water- en afvalbeheer.

Deze overeenkomst komt voort uit de Energie & Klimaatconferentie die vorig jaar op Aruba gehouden werd. Toen werd de basis gelegd voor deze Koninkrijksbrede aanpak van klimaatproblematiek. Nederland heeft zich binnen deze overeenkomst gecommitteerd aan het verstrekken van financiële ondersteuning, wat essentieel is voor het succesvol implementeren van de overeengekomen maatregelen.

Deel dit artikel