Economie

Kamer van Koophandel Aruba waarschuwt voor krapte op arbeidsmarkt

ORANJESTAD – De Kamer van Koophandel op Aruba luidt de alarmklok: het tekort aan gekwalificeerd personeel op het eiland verergert naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren. Dit blijkt uit een recent rapport van de KvK, waarin de resultaten van een enquête onder het bedrijfsleven worden gepresenteerd.

Ongeveer twee derde van de landen wereldwijd kampen met een ernstig tekort aan arbeidskrachten. Ook in de Verenigde Staten is de situatie nijpend: er zijn bijna vijf miljoen vacatures die niet ingevuld kunnen worden vanwege een gebrek aan personeel. Op Aruba is de situatie niet veel beter. Veel bedrijven hebben te maken met een personeelstekort en er zijn veel meer vacatures dan beschikbare personen om deze te vervullen.

Deze krapte op de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door een aantal factoren. De vergrijzing van de bevolking speelt hierbij een rol, net als de uitbreiding van het aantal hotelkamers op het eiland. Ook de regulering van de arbeidsmarkt en een mismatch van vaardigheden dragen bij aan het probleem.

Enquête

Om een beter beeld te krijgen van de omvang van de krapte, het type banen dat openstaat en de sectoren die er het meest door worden geraakt, heeft de KvK een enquête gehouden onder haar leden. De belangrijkste resultaten van deze enquête:

Drie kwart van de ondervraagde bedrijven geeft aan moeite te hebben om gekwalificeerd personeel te vinden voor hun vacatures. De meeste bedrijven zoeken tussen de twee en vijf nieuwe werknemers, en een vijfde zoekt zelfs meer dan tien medewerkers.

In alle economische sectoren is er momenteel een tekort aan personeel. Twee derde van de bedrijven ervaart de krapte als ‘ernstig’ en 22,5% als ‘matig’. Meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat het personeelstekort in de komende een tot twee jaar verergert. Slechts acht procent denkt dat de situatie zal verbeteren.

Bedrijven zijn op zoek naar een breed scala aan werknemers, van schoonmakers en kamermeisjes tot onderhoudsmedewerkers, tuinmannen, koks, accountants, HR-managers, ingenieurs, architecten en machine-operators.

Bouw

De verwachte bouw van meer dan drieduizend hotelkamers en meer dan duizend appartementen in de komende vier jaar zal de krapte op de arbeidsmarkt naar verwachting verder vergroten. Dit legt niet alleen druk op de hotelsector, maar ook op sectoren als restaurants, watersportbedrijven, transportbedrijven, onderhoud en beveiliging. 

Naar schatting zijn er in 2025 al meer dan 4.600 extra werknemers nodig om aan de vraag te voldoen. Op de lange termijn bedraagt de behoefte aan extra arbeidskrachten naar verwachting twaalfduizend werknemers.

Oplossingen

Om de problemen met de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, hebben bedrijven verschillende punten geopperd. Deze omvatten onder meer de optimalisatie van het vergunningsproces, investeren in onderwijs en training en het stopzetten van de bouw van meer hotels.

Maar ook is aanpassing van de arbeidswetgeving, verhoging van het minimumloon en het stimuleren van lokaal talent nodig, alsmede de legalisatie van illegalen en het implementeren van fiscale controles.

De verzamelde gegevens worden gebruikt om met de overheid te overleggen over de verschillende manieren om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Deel dit artikel