Gezondheidszorg

Nationale maand tegen kindermishandeling: ontwikkeling van online Toolkit voor professionals 

ORANJESTAD – In het kader van de Nationale Bewustwordingsmaand tegen kindermishandeling heeft de Arubaanse overheid de ontwikkeling van een cruciale online toolkit aangekondigd. Deze toolkit is specifiek ontworpen om trainers, supervisors en professionals binnen de sociale, justitiële, gezondheids- en onderwijssector te ondersteunen in de strijd tegen kindermishandeling.

Sinds de invoering van de Codigo di Proteccion (beschermingscode) op 1 april 2021, die als doel heeft de veiligheid van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar te waarborgen, is er behoefte aan een uniforme aanpak voor het signaleren en omgaan met vermoedens van kindermishandeling. De beschermingscode omvat een vijfstappenplan dat professionals moeten volgen bij vermoedens van misbruik.

Om de effectiviteit van deze code te vergroten, is er nu een online toolkit beschikbaar gesteld op www.codigodiproteccion.com. Deze toolkit biedt trainers en supervisors van de beschermingscode, evenals alle professionals in de betreffende sectoren, toegang tot casussen, video’s, documenten en praktische tips. Deze middelen zijn ontwikkeld om hen te ondersteunen in het adequaat reageren op situaties van kindermishandeling.

Deze website, hoewel primair ontworpen voor professionals, staat ook open voor de bredere gemeenschap die meer wil leren over de beschermingscode. Door het delen van deze kennis hoopt de Directie Kinderen en Jeugd bij te dragen aan een assertievere en weerbaardere gemeenschap, die beter in staat is om een veilige omgeving voor kinderen te creëren en te handhaven.

Deel dit artikel