Overheid en Politiek

Aanslag grondbelasting 2024 binnenkort in de brievenbus

ORANJESTAD – De Belastingdienst van Aruba heeft onlangs de aanslagen voor de grondbelasting 2024 verstuurd, en deze belanden binnenkort bij de ontvangers in de brievenbus. De dienst wil graag dat mensen online betalen. Banken zijn verboden aan het systeem van de belastingsdienst.

De aanslag, gedateerd op 31 mei 2024, is een jaarlijkse heffing voor alle eigenaren van onroerend goed of zij die rechten zoals erfpacht of vruchtgebruik op een onroerend goed hebben. De grondbelasting wordt berekend op basis van de marktwaarde van het onroerend goed en het wettelijke tarief.

De wet biedt de mogelijkheid om de grondbelasting in één keer of in termijnen te betalen. De Belastingdienst adviseert alle belastingplichtigen om de details op de heffing zorgvuldig door te nemen betreffende de betalingstermijnen.

Betalingsregeling

Indien een belastingplichtige niet in staat is om de heffing binnen de wettelijke termijnen te betalen, kan hij een verzoek indienen voor een betalingsregeling. Dit verzoek moet zo snel mogelijk worden ingediend om te voorkomen dat de belastingdienst strengere invorderingsmaatregelen neemt, wat extra kosten met zich mee kan brengen.

Deel dit artikel