Aruba

Aruba op de lijst van gebieden met levensbedreigende risico’s tijdens stormen

Oranjestad overstroomde in 2016

Klimaatnoodsituatie bedreigt 41 miljoen mensen, hun levensonderhoud en gezondheidszorg in laaggelegen kustgebieden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

NEW YORK – Tientallen miljoenen mensen die in laaggelegen kustgebieden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied wonen, waaronder Aruba, worden geconfronteerd met de gevolgen van extreme weersomstandigheden die hun leven, hun levensonderhoud en de ziekenhuizen waar ze afhankelijk van zijn, bedreigen, volgens een nieuwe studie van UNFPA, het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties.

Met behulp van satellietbeelden, geografische gegevens en bevolkingsschattingen heeft UNFPA kustgemeenschappen geïdentificeerd die het meest blootgesteld zijn aan gevaren, zoals orkanen en andere stormen die door klimaatverandering frequenter en heviger worden.

De nasleep van extreme weersomstandigheden leidt vaak tot wijdverspreide overstromingen die huizen en bedrijven vernietigen en essentiële diensten, waaronder gezondheidszorg, verstoren.

Vrouwen en meisjes worden vaak onevenredig zwaar getroffen – ze worden verdreven uit hun gemeenschappen en veilige plekken en hebben geen toegang tot gezinsplanning, veilige bevallingen of bescherming tegen gendergerelateerd geweld.

Uit de gegevensanalyse van UNFPA blijkt dat naar schatting 41 miljoen mensen – of zes procent van de bevolking in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied – die in kustgebieden wonen, worden blootgesteld aan levensbedreigende stormen en overstromingen. De analyse toont ook aan dat bijna 1.500 ziekenhuizen die cruciaal zijn voor de moedergezondheid en gezinsplanning zich in laaggelegen kustgebieden bevinden die gevoeliger zijn voor natuurlijke gevaren.

In Aruba en de Kaaimaneilanden, Suriname, de Bahama’s en Guyana bevindt zich meer dan 80 procent van de ziekenhuizen in laaggelegen kustgebieden. Elders in het Caribisch gebied en Latijns-Amerika zijn de landen met het hoogste aantal ziekenhuizen in laaggelegen kustgebieden Brazilië met 519 (7,2 procent) faciliteiten, Mexico met 159 (5,4 procent) faciliteiten, Haïti met 133 (10 procent) faciliteiten en Ecuador met 130 (11,9 procent) faciliteiten.

“Klimaatverandering treft vrouwen en meisjes het hardst en verergert bestaande ongelijkheden. Miljoenen arme en kwetsbare vrouwen en meisjes, die het minst verantwoordelijk zijn voor de klimaatcrisis, betalen een zware prijs wanneer klimaatrampen toeslaan en essentiële gezondheids- en beschermingsdiensten en levensonderhoud verstoren,” zegt UNFPA uitvoerend directeur Dr. Natalia Kanem.

UNFPA lanceert deze gegevens tijdens de conferentie voor Kleine Eilandstaten in Ontwikkeling in Antigua en Barbuda, waar de organisatie oproept tot grotere investeringen en technische hulp om de gegevensverzameling over de impact van de klimaatcrisis op vrouwen en meisjes te verbeteren en kwetsbare landen te ondersteunen bij het opbouwen van klimaatbestendige gezondheidssystemen.

De SIDS-conferentie vindt plaats net nu het Atlantische orkaanseizoen begint en naar verwachting een “buitengewoon seizoen” zal zijn, volgens de National Oceanic and Atmospheric Administration. De klimaatcrisis vormt een existentiële bedreiging voor deze Kleine Eilandstaten in Ontwikkeling.

UNFPA gebruikt zijn bevolkingsgegevens in combinatie met satellietbeelden en geografische gegevens om humanitaire responsteams van cruciale informatie te voorzien over kwetsbare gemeenschappen, zoals het deed in Honduras na orkaan Iota in 2020. UNFPA-bevolkingsmodellering is ook gebruikt om bevolkingsgroepen te identificeren die het grootste risico lopen door rivieroverstromingen nabij de grens tussen Panama en Costa Rica, evenals om de blootstelling van de bevolking in Saint Vincent en de Grenadines aan vulkaanuitbarstingen in kaart te brengen.

Deel dit artikel