Algemeen

Christelijke Kerken in Aruba: Homohuwelijk is geen mensenrecht

ORANJESTAD – Volgens een groep christelijke kerken in Aruba is het homohuwelijk geen mensenrecht. Het legaliseren van het homohuwelijk zou volgens hen neerkomen op een gunst, niet op een recht. De kerken reageren met deze uitspraak op de aangekondigde parlementsvergadering op 8 mei, wanneer het Arubaanse parlement debatteert over een wetsvoorstel voor het legaliseren van het homohuwelijk.

De kerken voelen zich gesteund door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die Staten niet kan verplichten het homohuwelijk op te nemen in nationale wetgeving.

Een deel van de christelijke gemeenschap blijft benadrukken dat sinds het begin van de mensheid het huwelijk en het gezin de sterkste basis vormen voor de gezonde ontwikkeling van een samenleving. “God zelf zou het huwelijk hebben ingesteld tussen man en vrouw. Zelfs zonder geloof in God bevestigen sociale wetenschappen dat Gods gebod voor het huwelijk het beste dient voor de maatschappij. Huwelijken tussen een man en een vrouw blijken voordeliger voor het paar zelf, hun kinderen en de samenleving.”

Studies zouden volgens de kerken aantonen dat dergelijke huwelijken beter zijn voor de gezondheid, inclusief mentale gezondheid, financiële voorspoed en het opvoeden van kinderen die beter presteren in het onderwijs en minder vaak betrokken zijn bij justitie.

Recent onderzoek suggereert dat kinderen opgevoed in gezinnen van hetzelfde geslacht net zo goed presteren als kinderen in traditionele gezinnen. Maar de kerkelijke groep kritiseert deze studies omdat ze gebaseerd zouden zijn op een kleine onderzoeksgroep in vergelijking met kinderen die opgroeien bij hun biologische ouders.

De christelijke kerken concluderen dat het huwelijk en het gezin bedoeld zijn om de mensheid te laten voortbestaan en zo Gods doelen in de wereld te vervullen. Alleen het huwelijk tussen een man en een vrouw zou zorgen voor de geboorte van de volgende generatie burgers in een gezonde omgeving. Sociale wetenschappen tonen aan dat deze gezinnen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

Deel dit artikel