Aruba

David Wever: “Als de Hoge Raad geen reden ziet… kan Stichting Orguyo naar het Europees Hof”

Foto: 24ora.com

ORANJESTAD – Te midden van het debat over de wettelijke erkenning van het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in Aruba, ligt de focus op de beschikbare juridische middelen in geval van onenigheid met lokale gerechtelijke beslissingen.

Advocaat David Wever heeft in een interview met 24ora.com de mogelijkheid besproken om in beroep te gaan bij een internationaal orgaan zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wever legde uit dat als een burger meent dat zijn mensenrechten zijn geschonden en alle nationale juridische instanties heeft doorlopen, hij de optie heeft om zijn zaak voor het Europees Hof te brengen.

Wever benadrukte ook de complexiteit van het debat over het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in Europa. Hij stelde dat hoewel het Europees Hof heeft erkend dat artikel 12 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat het huwelijk definieert als een verbond tussen een man en een vrouw, deze definitie niet exclusief is. Toch is er nog geen duidelijke consensus over dit onderwerp in Europa.

Hoewel er momenteel geen duidelijk precedent is bij het Europees Hof over het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht, suggereert Wever dat er een tijd kan komen waarin het Hof een definitieve beslissing neemt over deze kwestie, gebaseerd op een bredere Europese consensus.

Deel dit artikel