Gezondheidszorg

Dienst Volksgezondheid Aruba waarschuwt voor de wereldwijde dreiging van mazelen

ORANJESTAD – Het Departement van Volksgezondheid Aruba (DVG) waarschuwt voor de opkomst van mazelen in Europa, de Verenigde Staten en recentelijk ook in het Caribisch gebied.

Mazelen, een van de meest besmettelijke ziekten, wordt veroorzaakt door het mazelenvirus en verspreidt zich gemakkelijk via de lucht wanneer een besmet persoon hoest of niest. De ziekte kan ernstige complicaties en zelfs de dood veroorzaken. 

Voordat in 1963 het mazelenvaccin werd geïntroduceerd, stierven jaarlijks veel kinderen onder de vijf jaar aan de ziekte. Sinds de introductie van het vaccin is het aantal mazelengevallen wereldwijd aanzienlijk gedaald. In Aruba is de ziekte sinds de jaren 80 niet meer waargenomen, dankzij een hoge vaccinatiegraad van 95% onder kinderen van 0 tot 10 jaar.

Alarm

Onlangs heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opnieuw alarm geslagen vanwege een toename van mazelengevallen in verschillende landen in Europa (40 landen) en de Verenigde Staten (18 staten), zowel bij kinderen als volwassenen. 

Ook in het Caribisch gebied zijn recentelijk twee gevallen van mazelen bevestigd. Gezondheidsorganisaties wijzen op een daling in de vaccinatiegraad, met name na de COVID-19-pandemie, als oorzaak van deze uitbraken. 

Minder mensen kiezen ervoor hun kinderen tegen mazelen te vaccineren, waardoor de immuniteit van de bevolking afneemt en de kans op verspreiding van het virus toeneemt, vooral onder niet-gevaccineerden en kwetsbare personen.

Plan

Het DVG houdt de wereldwijde ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en is begonnen met het opstellen van een plan samen met verschillende partners om de kans op importgevallen van mazelen naar Aruba te verkleinen. 

Net zoals het bij het COVID-virus onmogelijk was om het buiten de landsgrenzen te houden, is het volgens DVG belangrijk dat Aruba goed voorbereid is op de beheersing van de verspreiding als het virus op het eiland opduikt.

 Ook moet bescherming geboden worden aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving, die een hoog risico lopen ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden bij contact met het virus.

Deel dit artikel