Economie

Koopkrachtmodel gepresenteerd aan commerciële sector Aruba

ORANJESTAD – Afgelopen week heeft het Economisch Bureau Amsterdam een presentatie gegeven over het koopkrachtmodel aan verschillende commerciële sectoren. Het nieuwe koopkrachtmodel dat Aruba gaat gebruiken stelt de overheid in staat om de impact van beleidsmaatregelen op de koopkracht van 32 verschillende soorten huishoudens te berekenen. 

Het Economisch Bureau Amsterdam heeft gegevens verzameld en ontvangen van overheidsinstanties en deze verwerkt. Het model omvat onder andere verschillende tarieven voor inkomstenbelasting en belastingvrije voeten, kinderaftrek en eigen bijdragen voor AOV-AWW-AZV voor werknemers en werkgevers. Ook AOV-AWW-AZV-uitkeringen, bijstandsuitkeringen, schoolbijdragen, AOV- en AWW-pensioenbedragen, minimumlonen en inflatie worden erin meegenomen.

Na aanvang van het proces om het koopkrachtmodel te ontwikkelen in januari 2024 en het presenteren ervan aan het Arubaanse parlement en de ministerraad, heeft het Economisch Bureau Amsterdam het koopkrachtmodel en het gebruik ervan gepresenteerd aan het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en andere overheidsorganisaties. 

De koopkracht en de berekening ervan zijn belangrijke onderwerpen, daarom is het essentieel dat de berekeningen in het koopkrachtmodel zijn gebaseerd op concrete en relevante gegevens om ervoor te zorgen dat de resultaten de huidige situatie weerspiegelen.

Deel dit artikel