Nieuws uit Nederland

Oranje Fonds en Kinderpostzegels lanceren programma om families op de Cariben te versterken

Het Oranje Fonds en Kinderpostzegels slaan de handen ineen en introduceren het ambitieus driejarige programma ‘Samen Families Versterken’ op de Caribische eilanden van het Koninkrijk. Dit programma is gericht op het ondersteunen van sociale initiatieven die gezinnen – kinderen, jongeren en ouders – in kwetsbare situaties bijstaan.

“Armoede en onzekerheid zijn prominente uitdagingen op de Caribische eilanden. Hoewel deze kwesties niet gemakkelijk op te lossen zijn met alleen financiële middelen, kunnen we met de steun van Kinderpostzegels een cruciale impuls geven aan lokale initiatieven die zich dagelijks inzetten voor deze problematiek,” aldus Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds.

“Door initiatieven te ondersteunen die zich richten op kinderen, jongeren en ouders in moeilijke omstandigheden, streven we ernaar om deze gezinnen een helpende hand te bieden en hen te laten deelnemen aan de samenleving. Daarvoor hebben de fondsen 2.5 miljoen euro gereserveerd, waarbij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties eenmalig 500.000 euro bijdraagt aan het programma.”

Versterken

Het programma ondersteunt vijftien sociale organisaties op de eilanden door hun capaciteiten te versterken. Deze organisaties bevorderen gelijke kansen voor kinderen en jongeren, bieden ondersteuning aan ouders in kwetsbare situaties en/of pakken armoedeproblemen aan.

Het uiteindelijke doel is om deze organisaties duurzaam te versterken. Dit wordt bereikt door financiële steun, kennisdeling en het bieden van een netwerk. Daarnaast wordt de infrastructuur voor capaciteitsversterking van sociale organisaties ondersteund door verschillende partners.

Aanmelden

Organisaties op Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba kunnen zich tot 15 juli aanmelden via de Samenwerkende Fondsen Cariben. Deelnemers ontvangen gedurende drie jaar tools om hun vaardigheden te versterken, zodat ze na afloop van het programma als duurzame organisatie kunnen blijven voortbestaan.

Kinderpostzegels is een organisatie die zich inzet voor gelijke kansen voor alle kinderen, waar dan ook ter wereld. Door middel van impactvolle programma’s versterken zij de veerkracht van kinderen en laten hen meebeslissen over hun eigen toekomst.

Het Oranje Fonds streeft naar een samenleving waarin iedereen een rol van betekenis heeft. Met de steun van partners zoals de Nationale Postcode Loterij en de Nederlandse Loterij, zet het fonds zich in voor een betrokken samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Deel dit artikel