Dieren

Problemen met puppies naar de Verenigde Staten

Foto: NoticiaCla

ORANJESTAD – Nieuwe regelgeving in Amerika maken het aanzienlijk moeilijker om puppies te exporteren. Vanaf 1 augustus bepalen de nieuwe regels van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in de VS dat hondjes minimaal zes maanden oud zijn, alle vaccinaties, inclusief rabiës, moeten hebben en gechipt moeten zijn.

Dit betekent dat een geschatte tweeduizend puppies niet naar de VS kunnen reizen voordat ze de leeftijd van zes maanden hebben bereikt na 1 augustus. Dit heeft volgens betrokkenen een negatief effect hebben op Aruba als er niet snel wordt ingegrepen. De hondenpopulatie groeit snel op het eiland en is nauwelijks beheersbaar.

Afgelopen vrijdag, zo meldt de nieuwssite NoticiCla, vond er een gezamenlijke bijeenkomst plaats met verschillende belanghebbenden om het welzijn van dieren op Aruba te bespreken en de aanstaande veranderingen in de regelgeving te behandelen. Aanwezigen kregen een presentatie over het nieuwe beleid ‘Dierenwelzijn Aruba’, dat als visie heeft om het welzijn van dieren te verbeteren en een diervriendelijker Aruba te creëren.

Actieplan

Om deze situatie het hoofd te bieden wordt er een actieplan opgesteld om de impact te verminderen. Het doel blijft het verbeteren van het welzijn van onze dieren op Aruba.

Het actieplan omvat een voortzetting van de samenwerking tussen ministerie, stichtingen en andere belanghebbenden. Samen zullen we sterilisatie- en castratiecampagnes uitvoeren in de wijken, te beginnen in juni. Tijdens deze campagnes wordt ook gechipt. Daarnaast richten de organisaties zich op bewustwordingscampagnes.

Deel dit artikel