Weer en klimaat

Rapport over klimaatadaptatie op Caribische Eilanden moet tot beleid leiden

ORANJESTAD – Het Internationaal Panel voor Delta’s, Kusten en Eilanden, IPDC, heeft een rapport uitgebracht over de staat van klimaatadaptatie in delta’s, kustgebieden en eilanden. Dit rapport bevat bijdragen van alle eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden, waaronder Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Dit rapport markeert een belangrijke stap in de gezamenlijke inspanningen om de uitdagingen van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling aan te pakken. Het biedt een diepgaande analyse van de klimaatuitdagingen waarmee deze eilanden worden geconfronteerd, evenals de strategieën en plannen die worden ontwikkeld voor klimaatadaptatie.

Unieke Samenwerking

Het IPDC is een unieke samenwerking van overheden, financiële instellingen, wetenschappelijke experts en praktijkmensen wereldwijd. Het panel richt zich op het prioriteren van water in klimaatadaptatiemaatregelen en het overbruggen van de kloof tussen behoeften en de implementatie van adaptatie in delta’s, kustgebieden en eilanden. 

Het IPDC hanteert een vraaggestuurde aanpak om implementatiebarrières te overwinnen en governance, kennisontwikkeling, capaciteit en toegang tot financiering te versterken.

“De complexe uitdaging van klimaatverandering kan overweldigend zijn. Het IPDC dient als een verenigend platform om gezamenlijk oplossingen te vinden die bijdragen aan een duurzame toekomst,” zegt Timo Kelder, IPDC-coördinator voor de Caribische regio. 

Dr. Ryan R. Peterson, voorzitter van de NCRC Aruba, voegde daaraan toe: “Het IPDC biedt een essentiële route om onze gezamenlijke klimaatbestendige inspanningen en ambities te stroomlijnen, terwijl ook schaarse financiële en op kennis gebaseerde middelen over de eilanden worden gepoold.”

Uitdagingen

Het rapport belicht de unieke uitdagingen van elk eiland en identificeert specifieke strategieën en plannen om zich aan te passen aan de veranderende omgeving. Dit omvat verbeteringen in watervoorziening, bevordering van duurzame energie, versterking van kustverdediging en behoud van biodiversiteit. Het rapport biedt een uitgebreid overzicht van inspanningen om veerkrachtige samenlevingen op te bouwen.

Het IPDC-rapport benadrukt het belang van internationale samenwerking en de rol van lokale gemeenschappen bij het aanpakken van klimaatverandering. Door samenwerking op alle niveaus, van lokale overheden tot internationale organisaties, kunnen effectieve maatregelen worden geïmplementeerd om de eilanden veerkrachtiger te maken en de toekomst van gemeenschappen te waarborgen.

Het rapport is nu beschikbaar voor het publiek en kan worden geraadpleegd op de website van de Nationale Klimaatbestendigheidsraad van Aruba. Het IPDC zal om de twee jaar een voortgangsrapport publiceren om de voortgang in het versnellen van adaptatie-implementatie te volgen.

Deel dit artikel