Natuur & Milieu

Rioolwaterzuivering in Bubali dreigt ramp te worden

ORANJESTAD – Jurgen van Schaijk, directeur-eigenaar van Manor Beach Resort op Aruba, heeft een open brief gestuurd aan de regering-Wever-Croes, de Staten van Aruba en andere belanghebbenden. Hij vraagt dringend aandacht voor de kritieke situatie rond de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Bubali. De brief roept op tot onmiddellijke maatregelen om een ramp te voorkomen en dringt aan op de spoedige bouw van een nieuwe RWZI.

Volgens Van Schaijk kampt de huidige RWZI al jarenlang met ernstig mismanagement. De installatie is verouderd en kan de huidige hoeveelheid afvalwater niet aan. Dagelijks wordt tussen de 8.000 en 10.000 kubieke meter rioolwater verwerkt, terwijl de installatie slechts een capaciteit heeft van 4.500 kubieke meter. 

Bij regenval loopt dit zelfs op tot 12.000 kubieke meter per dag. Deze overbelasting leidt tot ernstige stank- en vliegenoverlast en vormt een bedreiging voor de volksgezondheid en het milieu.

Noodmaatregelen 

In de brief benadrukt Van Schaijk dat privatisering van de RWZI slechts een deel van de oplossing is. Hij roept op tot een pakket van noodmaatregelen om de overlast tijdelijk te beperken, totdat een nieuwe RWZI is gebouwd. 

Deze nieuwe installatie moet een capaciteit van minimaal 15.000 kubieke meter per dag hebben en voldoen aan strenge ontwerpeisen om geurbelasting te minimaliseren.

Daarnaast dringt Van Schaijk aan op de vaststelling van geurbelastingsnormen volgens Europese richtlijnen. Dit moet ervoor zorgen dat de nieuwe exploitant, Aruba Wastewater Sustainable Solutions NV, de overlast effectief aanpakt en onderhoud en uitbreiding van de capaciteit waarborgt.

Financiering 

Van Schaijk stelt voor om de financiering van de noodzakelijke investeringen te waarborgen door een hybride heffing in te voeren. Dit zou een combinatie moeten zijn van een tijdelijke belasting en een permanente rioolheffing gebaseerd op waterverbruik.

Hij benadrukt dat er op zeer korte termijn aanzienlijke investeringen nodig zijn om de problemen met de RWZI grondig aan te pakken.

Rechtszaken

In de brief wijst Van Schaijk op een reeks juridische stappen die Manor Beach Resort heeft ondernomen tegen de Arubaanse overheid vanwege de aanhoudende problemen met de RWZI. 

Deze rechtszaken hebben geleid tot meerdere vonnissen waarin de overheid werd opgedragen noodmaatregelen te nemen. Desondanks blijven de problemen bestaan en worden eerdere afspraken niet nagekomen.

Actie

Van Schaijk sluit de brief af met een dringende oproep aan de regering en het parlement om de noodzakelijke wijzigingen door te voeren in de ontwerp-landsverordening overdracht rioolnetwerk en vuilverbrandingsinstallatie.

Hij waarschuwt dat zonder deze maatregelen de overlast zal blijven voortduren en de toeristische sector ernstig wordt geschaad.

Deel dit artikel