Aruba

Staatssecretaris Van Huffelen heeft vertrouwen in komst Rijkswet financieel toezicht op Aruba

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen heeft aangekondigd dat zij nu wel vertrouwen heeft in het bereiken van een akkoord over de Rijkswet financieel toezicht voor Aruba. Tijdens een persconferentie legde zij uit dat de ministerraad haar het mandaat heeft gegeven om een bestuurlijk akkoord met Aruba af te sluiten, waarin afspraken over houdbare overheidsfinanciën zijn opgenomen.

Van Huffelen benadrukte het belang van deze stap: “Dit is de eerste stap om weer te gaan samenwerken aan een Rijkswet. In het akkoord spreken beide landen af dat er een Rijkswet komt waarin de begrotingsnormen en het financieel toezicht worden opgenomen. Met het sluiten van het akkoord gaat Aruba dan een lage rente betalen voor de Covid-leningen, en de bespaarde rente kan Aruba besteden aan investeringen in eigen land.”

De staatssecretaris gaf aan dat er al langer gesprekken zijn gevoerd over deze Rijkswet en dat het nu een mooi moment is dat er concrete afspraken kunnen worden gemaakt. “Het is van groot belang voor een goed functionerende overheid, duurzame economische ontwikkeling en daarmee niet alleen van belang voor de twee landen, maar zeker ook voor de inwoners van Aruba,” aldus Van Huffelen.

Lage rente 

Met de goedkeuring van het akkoord zal Aruba profiteren van een verlaagd rentepercentage voor de Covid-leningen. Dit biedt het land financiële ruimte voor investeringen in onder andere onderwijs, de energietransitie en infrastructuur. 

Van Huffelen benadrukte dat Nederland ook wil zorgen voor gunstigere financieringsmogelijkheden voor Aruba, vergelijkbaar met de voorwaarden die momenteel al gelden voor Sint Maarten en Curaçao.

“Met het rentevoordeel van lagere rente voor de Covid-leningen in combinatie met de mogelijkheid om gebruik te maken van de financieringsvoordelen van Nederland, kan Aruba gaan investeren in nieuwe projecten en ontwikkelingen. De wet, samen met een landsverordening, vormt het kader hiervoor,” legde Van Huffelen uit.

Toekomstperspectief

De regering van Aruba heeft unaniem besloten om het bestuursakkoord te tekenen. Van Huffelen zal dit akkoord samen met de premier van Aruba ondertekenen. Ze gaf aan dat er eerder steeds discussie was over de Rijkswet, maar dat deze nieuwe wet beter past bij de wensen van beide landen. Mocht de Rijkswet onverhoopt niet tot stand komen, dan zal de rente op de leningen weer omhoog gaan en zijn er geen mogelijkheden voor goedkoper lenen bij Nederland in de toekomst.

Deel dit artikel