Nieuws op Aruba

Werkloosheid onder jongeren en mannen Aruba gestegen

ORANJESTAD – De jeugdwerkloosheid op Aruba is toegenomen tot ruim elf procent, terwijl de werkloosheid onder mannen steeg naar vier procent. Dat wordt duidelijk uit de meest recente cijfers van de Arbeidskrachtenenquête van november 2023. Een positieve ontwikkeling is de daling van de werkloosheid onder vrouwen, die is afgenomen van iets meer dan vijf procent in 2022 naar net ietrs onder de vier procent in 2023.

De jaarlijkse enquête, uitgevoerd door de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Centrale Bank van Aruba (CBA), brengt belangrijke trends in de arbeidsmarkt aan het licht. Dit jaar was de enquête weer persoonlijk bij huishoudens rond Aruba, nadat tijdens de COVID-19 pandemie voornamelijk telefonisch data werd verzameld.

Deze stijging van de werkloosheid onder jongeren en mannen contrasteert met de verbetering in de situatie voor vrouwen. De totale werkgelegenheid is gestegen, met bijnas 55 duizend werkenden in november 2023, wat resulteert in een arbeidsparticipatie van ruim zestig procent onder de bevolking ouder dan vijftien jaar. Desondanks blijft de uitdaging bestaan om de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder mannen aan te pakken.

Het percentage economisch inactieven, bestaande uit mensen die niet actief op zoek zijn naar werk zoals studenten en gepensioneerden, is gedaald van ruim 39 procent in 2022 naar iets meer dan 37 procent in 2023.

Deel dit artikel