Politie en Justitie

Corruptiebestrijding centraal tijdens Landsrecherchedagen in Aruba

Foto: Arubanative.com

ORANJESTAD – De Landsrecherchedagen op Aruba stonden afgelopen week in het teken van corruptiebestrijding. Belangrijke thema’s die werden besproken, waren de gevolgen van corruptie binnen organisaties en diensten, en de strafrechtelijke, administratieve en preventieve aanpak hiervan.

  Er werd ook aandacht besteed aan de rol van de integere ambtenaar en het belang van het vertrouwen van de burger in de integriteit van het bestuur. De focus lag op integrale samenwerking en bestuurlijke aanpak en rapportage.

  De bijeenkomst bracht de hoofden en leden van de Landsrecherches van Aruba, Curaçao en St. Maarten samen, evenals vertegenwoordigers van de Rijksrecherche Nederland en de BES-eilanden.

  Belangrijke gasten waren onder andere de procureur-generaal van Aruba, Amalin Flanegin, en de PG van Curaçao, St. Maarten en de BES, Guillano Schoop. Ook Guus Schram, namens het College van procureurs-generaal in Nederland, en hun beleidsmedewerkers waren aanwezig.

  De Landsrecherchedagen dienen als netwerkbijeenkomst voor de verschillende Landsrecherches en de Rijksrecherche. Ook leden van het Openbaar Ministerie Aruba en het Openbaar Ministerie Carib namen deel. De vergaderingen verliepen constructief en er was volop ruimte voor vruchtbare gesprekken tussen de aanwezige partners.

  Na afloop van de succesvolle dagen spraken de deelnemers af om nauw samen te blijven werken. Het doel is om de integriteit en betrouwbaarheid van het bestuur binnen het Koninkrijk te waarborgen. De positieve resultaten van de bijeenkomst beloven een versterking van de gezamenlijke inspanningen tegen corruptie en voor goed bestuur in de betrokken regio’s.

  Deel dit artikel