Economie

Toerisme stuwt economische groei op Aruba in 2023

ORANJESTAD – In 2023 is de economie van Aruba, gemeten in bruto binnenlands product (BBP), naar schatting met vijf procent gegroeid ten opzichte van 2022. Activiteiten gerelateerd aan toerisme – waaronder meer stayover bezoekers en hogere uitgaven door toeristen – bleven een belangrijke bijdrage leveren aan deze groei. Ook de toename van bouwprojecten heeft bijgedragen aan de positieve prestaties van de toeristische sector.

Dat meldt de Centrale Bank van Aruba (BCA) vandaag de State of the Economy voor 2023. De publicatie biedt een overzicht en analyse van de economische ontwikkelingen op nationaal en internationaal niveau. De belangrijkste bevindingen worden hieronder gepresenteerd.

Het aantal stayover bezoekers en het aantal overnachtingen steeg respectievelijk met bijna vijftien procent en 27 procent. Dit geeft aan dat bezoekers gemiddeld langer op het eiland verbleven dan het jaar ervoor. Ook de hotelindustrie presteerde goed: de inkomsten per beschikbare kamer stegen met bijna vijftien procent, dankzij een hogere bezettingsgraad (78 procent in 2023 tegenover 75 procent in 2022) en een stijging van de gemiddelde dagtarieven met tien procent. Ondanks een daling van de uitgaven per overnachting met tien procent, stegen de totale inkomsten uit toeristische activiteiten bij commerciële banken met bijna vijftien procent.

Consumentengedrag

Verschillende indicatoren wezen op verbeterde economische omstandigheden in 2023. De inkomsten uit BBO, BAVP en invoerrechten stegen door de verhoogde economische activiteit, een tariefstijging van BBO met één procentpunt vanaf januari 2023 en de invoering van BBO aan de grens vanaf augustus 2023.

BBO staat voor Belasting op Bedrijfsomzetten, en BAVP staat voor Belasting op Additionele Voorzieningen en Producten. Deze belastingen worden geheven op de verkoop van goederen en diensten binnen Aruba en zijn bedoeld om de belastinginkomsten van de overheid te verhogen door indirecte belastingen op consumptie te introduceren. De gecombineerde BBO/BAVP/BAZV-tarieven werden in 2023 verhoogd als onderdeel van bredere fiscale hervormingen​.

Het aantal werkenden, geregistreerd bij de SVB, nam toe, wat wijst op een groei van de werkgelegenheid in lijn met de prestaties van de toeristische sector. Lokale banken rapporteerden een toename van transacties en nieuwe consumentenkredieten ten opzichte van 2022.

Indicatoren voor investeringen lieten ook een verbetering zien. De waarde van basis- en afgeleide metalen steeg met zeventien procent, en die van elektrische apparaten en uitrusting met negen procent. Nieuwe hypotheken voor woningen en commerciële panden namen toe met vijf en zes procent, respectievelijk.

Inflatie

De jaarlijkse inflatie daalde tot ruim drie procent in december 2023, na een piek in april 2023. Ondanks deze daling bleef er inflatiedruk, voornamelijk door stijgende woningkosten en prijzen van voedsel en niet-alcoholische dranken. Zonder de effecten van voedsel en energie kwam de inflatie uit op twee procent in december 2023, iets lager dan het jaar ervoor.

Aan het einde van 2023 registreerde de Arubaanse overheid een financieel overschot van bijna 250 miljoen florin, vergeleken met een tekort van ruim 80 miljoen florin in 2022. Deze verandering vertegenwoordigt een sterke stijging van de overheidsinkomsten met bijna 410 miljoen florin, deels gecompenseerd door een toename van de overheidsuitgaven met 80 miljoen florin.

De totale overheidsschuld daalde met ruim 150 miljoen florin tot bijna 5,5 miljard florin eind 2023, voornamelijk door een vermindering van de buitenlandse schuld. De verhouding tussen schuld en BBP daalde tot 85 procent, een afname van ruim twaalf procentpunten vergeleken met eind 2022.

De volledige publicatie is beschikbaar op de website van de BCA.

Deel dit artikel