Gezondheidszorg

Ziekenhuis Aruba kreeg in april meer patienten

ORANJESTAD – In april werden 828 patiënten opgenomen in het Horacio Oduber Hospitaal op Aruba. een stijging ten opzichte van de 780 opnames in maart. Van de opnames in april was bijna 32 procent gepland. De gemiddelde opnameduur steeg van ruim vier dagen in maart naar bijna viereneenhalve dag in april. De bedbezetting nam ook toe tot bijna 94 procent, een toename van ruim negen procent vergeleken met maart.

In april hebben ruim 11.000 personen een diagnostische test laten uitvoeren bij het Horacio Oduber Hospital (HOH) in Aruba. Het aantal operaties in april bedroeg 577, een stijging ten opzichte van de 514 operaties in maart. De poliklinische consultaties door specialisten bereikten een totaal van ruim zevenduizend, een toename van bijna driehonderd ten opzichte van maart en ruim zevenhonderd meer dan in februari.

De Spoedeisende Hulp behandelde ruim 2.700 patiënten, waarvan bijna 41 procent geen spoedeisende hulp nodig had. De afdeling Radiologie voerde bijna vierduizend tests uit, waaronder CT-scans, MRI’s en echo’s. Dit was minder dan in maart, vanwege bouwactiviteiten in het ziekenhuis.

Geboorten

In april werden er tachtig baby’s geboren, waarvan 45 jongens en 35 meisjes. De Bloedbank Aruba ontving bijna tweehonderd bloeddonaties, waarmee de gemeenschap bijdroeg aan de gezondheidszorg.

Het Horacio Oduber Hospitaal heeft 1.200 medewerkers in dienst.

Deel dit artikel