René Zwart

Eerste Kamer wil brief van Knops over opvang Venezolanen

Voorzitter Ruard Ganzevoort van de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties | Foto Nico van der Ven

Door René Zwart©
Den Haag – De Eerste Kamer wil dat staatssecretaris Raymond Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties per brief duidelijk maakt hoe bij de opvang van Venezolaanse vluchtelingen op Curaçao en Aruba de verantwoordelijkheden zijn verdeeld.
,,We zien dat de geschiedenis zich langzaam ontwikkelt en dat de dreiging van een toenemende vluchtelingenstroom naar de eilanden niet afneemt”, aldus voorzitter Ruard Ganzevoort (GroenLinks) van de Senaatscommissie voor Koninkrijksrelaties. die vandaag met de commissie Immigratie & Asiel de situatie in buurland Venezuela heeft besproken.

Grenzen

,,Bij dit soort onderwerpen informeren wij bij de verantwoordelijke bewindspersoon geregeld naar de stand van zaken, maar nu vragen wij de staatsecretaris heel precies toe te lichten hoe het zit met de toedeling van verantwoordelijkheden tussen de landen, Nederland en het Koninkrijk. Op papier is het duidelijk: de Kustwacht is Koninkrijk en immigratie is een landsverantwoordelijkheid.”
,,We worden nu geconfronteerd met een situatie waarin de grenzen minder scherp te trekken zijn. Bij tien Venezolanen die binnenkomen is het helder dat het een zaak van het land is, maar wat bij dertigduizend? We willen van de staatssecretaris horen waar de grenzen dan liggen want bij zulke aantallen zijn alle verhoudingen zoek.”

IpKo

Ganzevoort voegt er aan toe dat de commissies geen genoegen nemen met een formalistisch antwoord. ,,Curaçao en Aruba hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen uit het afgelopen jaar, maar het is de vraag of je,
als de aantallen verder toenemen, kunt blijven volhouden dat het het probleem van de landen is.”
De commissies kunnen na ontvangst van de reactie van Knops eventueel besluiten tot een mondeling vervolgoverleg. ,,Het antwoord van de staatssecretaris helpt ons ook bij de voorbereiding op het Interparlementair Koninkrijksoverleg van eind mei. Daar staat Venezuela ongetwijfeld hoog op de agenda”, aldus commissievoorzitter Ganzevoort.

Deel dit artikel