Aruba

Aanwijzing “afpakken” van kracht

De Procureur-generaal van Aruba heeft recentelijk een nieuwe Aanwijzing Afpakken uitgevaardigd. Deze aanwijzing stelt regels voor het strafrechtelijk afpakken van crimineel vermogen door het Openbaar Ministerie.

De aanwijzing beschrijft de wettelijke instrumenten die het Openbaar Ministerie tot beschikking staan bij het afpakken van financieel economische opbrengsten uit criminele activiteiten. Centraal staat daarbij dat misdaad niet mag lonen. De strafrechtelijke bevoegdheden van het Openbaar Ministerie kunnen alleen worden ingezet indien sprake is van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit gepleegd door een verdachte.

Het afpakken van crimineel vermogen is een belangrijk middel in de bestrijding van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Samenwerking tussen de partners in de veiligheids- en justitieketen is daarbij van cruciaal belang. Daartoe is op 1 maart 2017 het Integraal Afpakteam Aruba opgericht als samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie, het Korps Politie Aruba (KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt) en het RST.

Sinds haar oprichting heeft het Afpakteam belangrijke successen geboekt. Het Afpakteam heeft in diverse onderzoeken beslag gelegd op goederen zoals een woning, voertuigen, scooters en speedboten. Deze goederen zullen worden geveild, waarna de opbrengsten ten goede komen van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Het Afpakteam heeft inmiddels 1.7 miljoen gulden aan crimineel vermogen gestort in het criminaliteitsfonds. Gelden uit dit fonds worden aangewend ter bevordering van de bestrijding van criminaliteit op Aruba. Daarmee komen de opbrengsten rechtstreeks ten goede van de samenleving.

De aanwijzing gaat ook in op de afwikkeling van beslag.

Deel dit artikel