Nieuws op Aruba

Staten Aruba wijzen Nederlandse voorwaarden af

Oranjestad – De Staten van Aruba hebben de voorwaarden die Nederland stelt aan nieuwe coronaleningen afgewezen omdat deze de autonomie van het land te zeer zouden aantasten. Waar de 500 miljoen gulden die de overheid nodig heeft om het tot het einde van dit jaar uit te zingen dan vandaan moet komen werd in het midden gelaten. Het land staat met de rug tegen de muur nu het toerisme kort na de herstart weer stil is komen te liggen.

Gisteren stond het aanbod van Nederland om Curaçao, Aruba en Sint Maarten voor honderden miljoenen aan liquiditeitssteun te verstrekken opnieuw op de agenda van de Rijksministerraad. In de vorige RMR (10 juli) waarvoor de ministers-presidenten Rhuggenaath, Wever-Croes en Jacobs naar Den Haag waren gereisd, weigerden de landen in te stemmen met het Nederlandse voorstel. Bezwaar is er onder meer tegen de oprichting van een hervormingsentiteit die toezicht gaat houden op de besteding van de leningen en de dwang om ingrijpende hervormingen door te voeren.

De drie landen hebben ’tegenvoorstellen’ ingediend, maar er zijn geen aanwijzingen dat Nederland bereid is majeure concessies te doen. Dat het vandaag in de RMR tot concrete besluiten komt is niet waarschijnlijk. Met het leger raken van de overheidskas neemt de druk op de landen toe om alsnog in te stemmen met de voorwaarden.


Lees ook:

Deel dit artikel