Nieuws op Aruba

Huisartsen moeten lagere vergoeding accepteren

ORANJESTAD – De rechter vindt het geen contractbreuk dat Uitvoeringsorgaan AZV (UAZV) huisartsen kort op hun vergoeding. Dat de artsen daarom minder werken staat het gerecht niet toe.

Sinds medio vorig jaar heeft de AZV te maken met lagere inkomsten. Dat komt voort uit de overeenkomst die de regering sloot met Nederland in het kader van de financiële steun. De zorgkosten moesten met vijf miljoen florin per maand omlaag. AZV besloot de korting door te berekenen aan de zorgverleners door die 5,5 procent te korten op hun vergoeding. Daarop besloot Huisartsenvereniging Aruba (HAVA) haar leden op te roepen om minder uren te werken.

De AZV vond het onacceptabel dat de artsen hiertoe overgingen en vroeg de rechter om een uitspraak. De rechter oordeelde dat UAZV uitvoering geeft aan de opdracht van de minister om te korten op de zorgkosten. Omdat dat volgens de geldende wetgeving de normale gang van zaken is, ziet de rechter geen juridische argumenten voor het gelijk van de huisartsen.

Deel dit artikel